Slik tjener du flere tusen kroner "gratis"

- Dette er gratis penger som du fint kan si «ja takk» til.

Ifølge lånekassen kan man få utdanningsstøtte inntil åtte år. Totale utbetalinger er per dags dato 55.100 kroner hvert semester, noe som tilsvarer 110.200 kroner hvert år. Fordelt utover alle månedene er dette omtrent 9.183 kroner hver måned.Lånekassen bekrefter"Utdanningslån er rentefritt så lenge du mottar støtte til fulltidsutdanning. Renter blir belastet fra og med måneden etter at du slutter å motta slik støtte. For de som slutter i juni, vil altså rentene begynne å løpe 1. juli. Første regning forfaller da normalt 15. februar året etter, men du kan begynne å betale når du vil. Betaler du hele lånet inn i juni, slipper du renter", skriver Lånekassen i en mail til Hegnar.no.Dette betyr at studentlånet kan nedbetales i sin helhet rett før man er ferdig med å studere, og man kan tjene "gratis" penger i form av renteinntekter, hvis lånet plasseres på sparekonto.Pass på"Det er et par ting du skal være oppmerksom på hvis du innfrir studielånet eller betaler ekstra: Stipendet gis i utgangspunktet som lån som gjøres om til stipend etter bestått utdanning og kontroll av inntekt og formue. Dette skjer først når likningen for det året du mottok støtte, foreligger. Dersom du ikke har gjeld på det tidspunktet lån skal gjøres om til stipend, kan du tape penger. Vi anbefaler derfor at du ikke innbetaler mer enn at det står igjen en gjeld som tilsvarer det beløpet du vil få gjort om til stipend.", opplyses det videre.Studenter takker nei til "gratis" pengerTall Hegnar.no har fått tilgang til, viser at omtrent 19.856 studenter i Norge kun søker stipend, og ikke lån. Av 17.326 studenter i utlandet er det 450 studenter som kun søker stipend.Ut ifra lånekassens utbetalingsplan opplyses det om at fullt stipend i løpet av året er 44.080 kroner, mens lånet er på 66.120 kroner. Det vil si at over 20.000 studenter går glipp av "gratis" penger i form av renter.Videre opplyses det at 5.494 studenter søker stipend og delvis lån. Det er 241 studenter i utlandet som søker stipend og delvis lån."Flertallet av studenter og elever benytter seg av støtteordningene gjennom Lånekassen. I høyere utdanning er to av tre studenter støttemottakere.", skrev Kunnskapdsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet i fjor.Forbrukerøkonom anbefaler"40 prosent av lånet gjøres om til stipend dersom du ikke bor hjemme, har fullført utdanningen og har hatt inntekt under grensene til Lånekassen som er 182 575 kroner i 2019. Dette er gratis penger som du fint kan si «ja takk» til", skriver Derya Incedursun, Forbrukerøkonom i Nordea i en mail til Hegnar.no."Studielånet ditt blir satt rente- og avdragsfritt så lenge du studerer. Da vil det lønne seg å investere pengene og plassere disse i spareprodukter, for eksempel i en høyrentekonto eller BSU-konto", opplyses det videre.Lånekassen påpeker at lånet kun er rente- og avdragsfritt under forutsetningen av at man mottar støtte til fulltidsutdanning."Stipenddelen og det du eventuelt tjener under studietiden kan benyttes til faste utgifter og nødvendig forbruk. Men låneandelen bør spares med mindre dette er penger du trenger", avslutter forbrukerøkonomen.På spørsmål om hva en student som har problemer med å begrense forbruket sitt kan gjøre, svarer økonomen følgende:"Det kan være dyrt å være en sosial student, og ved å sette opp budsjett, får du en oversikt over hva som vil gå inn og ut av konto. På den måten vet du hvor mye du har igjen til sosiale aktiviteter og/eller sparing, etter at mat og de faste kostnader er betalt."Gevinst ved å spare av utdanningsstøtteFor å gjøre utregningene enkle baserer første tabell seg på et gjennomsnittlig sparebeløp på 9.000 kroner per måned, noe som er i underkant av hva du mottar i utdanningstøtte.Andre tabell viser omtrent hvor mye man kunne tjent ved å sette inn lån utenom stipendet inn på sparekonto, og så nedbetale lånet i sin helhet før man er ferdig med studiene. Dette er hva over 20.000 studenter ikke gjør.Beregningene er basert på DnBs sparekalkulator med 1,8 prosent rente p.a.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker