Søndagens tekniske analyse

Personlig økonomi

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,4  prosent sist uke, fra 864,63 til 885,70Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,35 prosent og ligger da 6,4 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 10,8 prosent. De siste 12 månedene har den steget 0,3 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.KjøpssignalFor to uker siden antydet vi at bruddet på 870-nivået kunne være et signal om at oppgangen kunne fortsette. Hovedindeksen stanget mot 880-nivået, men snudde ned igjen og falt tilbake under 870-nivået. Det var et svakhetstegn.Hovedindeksen falt også tilbake under de glidende gjennomsnittene, som dermed måtte brytes igjen for å signalisere at det kan komme en ny opptur.RSI snudde også svakt ned igjen under 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen. Begge måtte dermed brytes for å bekrefte den positive undertonen, signalisere høyere stigningstakt og slutten på den litt retningsløse utviklingen.Forrige søndag skrev vi at man måtte følge med i RSI-chartet og at så lenge den nye positive undertonen holder kan en korreksjon ned være forbigående og en kjøpsmulighet. Men også at nedsiden kunne bli mer interessant om de stigende trendlinjene i bunnen blir brutt.Hovedindeksen snudde opp igjen og dermed kan det se ut til at det lille fallet forrige uke var forbigående. Hovedindeksen brøt tilbake gjennom de glidende gjennomsnittene og 870-nivået, og utløste med det flere kjøpssignal. Den fortsatte også gjennom 880-nivået og utløste et nytt kjøpssignal med potensial opp til 890. RSI suste gjennom 50-nivået og den første fallende trendlinjen, før det buttet mot den lange fallende trendlinjen i toppen og den tekniske motstanden på 890-nivået mot slutten av uken. For å signalisere videre oppgang må RSI bryte den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet og den tekniske motstanden på 890-nivået. Det er ikke sikkert det skjer kommende uke, men så lenge de positive undertonene i RSI-chartet fortsetter kan en korreksjon ned igjen bli forbigående og en kjøpsmulighet før bruddet opp kommer.Hvis hovedindeksen på Oslo Børs, slik det kan se ut til, har havnet i et intervall mellom 890 og 850 kan et brudd på 890-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet i så fall være et signal om at den kan fortsette opp mot 930.Fremdeles usikkertDen fallende trendlinjene i toppen av RSI-chartet signaliserer fremdeles lavere stigningstakt og økende sannsynlighet for at fallet kan fortsette. Den må brytes før den faren er over.Som vist for fem uker siden, er 830-nivået fremdeles det mest kritiske nivået på kort sikt. Et brudd på 830-nivået vil også bli et brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden.Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.

Nyheter
Aksjeanalyse
Personlig økonomi
Aksjeanalyse