Søndagens tekniske analyse

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent sist uke, fra 881,77 til 863,22.Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,4 prosent og ligger da 9,0 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 8,0 prosent. De siste 12 månedene har den falt 1,2 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.Svak utviklingForrige søndag gjentok vi det vi har skrevet tidligere, at for å signalisere videre oppgang må RSI bryte den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet og den tekniske motstanden på 890-nivået. Det gjelder fremdeles.Vi la også til at det var en positiv undertone på kort sikt i RSI-chartet, men at hvis den ble brutt kunne det signalisere ny testing av 860-nivået og kanskje bunnen i intervallet på 850-nivået.RSI falt videre siste uke, fortsatte ned gjennom 50-nivået og de korte, positive undertonene. Det bekreftet den svake utviklingen og da er det bunnen i intervallet som gjelder. Hovedindeksen testet 860-nivået fredag, var såvidt under, men hentet seg inn igjen mot slutten.En enkelt svale gjør imidlertid ingen sommer og hvis hovedindeksen på Oslo Børs, slik det kan se ut til, har havnet i et intervall mellom 890 og 850 kan et brudd på 850-nivået signalisere at fallet kan fortsette ned til 810. Det er lagt opp til et brudd på den tekniske motstanden på 890-nivået og videre oppgang til 930. Søndag er det like sannsynlig at fallet fortsetter som at det kommer et nytt støt opp mot den fallende trendlinjen i RSI-chartet og 870-, 880- og 890-nivået i hovedchartet. Fremdeles usikkertSom vi har gjentatt flere ganger de siste ukene kan den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet signalisere lavere stigningstakt fremover, og at fallet kan fortsette i ukene og månedene som kommer. Foreløpig har den bare lagt et lokk på oppturene på 890-nivået.For to uker siden var det langt ned til 830-nivået. De siste ukene er det utløst flere salgssignal og nå er det 860- og 850-nivået som gjelder. Et brudd på 860-nivået vil signalisere at 850-nivået kan bli testet. Et brudd på 850 vil signalisere at hovedindeksen kan falle videre til 810, og da kan i så fall 830-nivået bare bli et stoppested før nedturen fortsetter.Den lange positive undertonen i RSI-chartet gir fremdeles rom for at hovedindeksen kan falle videre kommende uke. Forrige gang den lange positive undertonen ble testet kom det sammen med at hovedindeksen falt til 850-nivået. De foregående bunnen har ligget ned mot 780.Som vist for syv uker siden, er 830-nivået i hovedchartet fremdeles det mest kritiske nivået på kort sikt. Et brudd på 830-nivået vil også bli et brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden. Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 740 - 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.