Søndagens tekniske analyse

Det er noen små tekniske lyspunkt på kort sikt, men fremdeles usikkert på lengre sikt.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent sist uke, fra 863,22 til 867,40Den siste måneden har hovedindeksen steget 0,26 prosent og ligger da 8,6 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 8,1 prosent. De siste 12 månedene har den falt 2,0 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.Nesten uendretDet var ikke mye som endret seg siste uke, men det er blitt satt stigende bunner i hovedchartet de siste ukene: 852, 856, 861, 862 og 864. Det er positivt og kan være et signal om at det er mer å gå på. Oppgangen er imidlertid skjør og det er fremdeles litt igjen før et eventuelt, nytt, sterkt kjøpssignal.Hvis hovedindeksen på Oslo Børs, slik det kan se ut til, har havnet i et intervall mellom 890 og 850 (860) holder vi på at et brudd på et av de nivåene vil signalisere hvilken vei det kan gå. Et brudd på den tekniske motstanden på 890-nivået kan signalisere videre oppgang til 930. Brudd på 850-nivået vil imidlertid signalisere at fallet kan fortsette ned til 810. Dette kan avgjøre retningenDen lange positive undertonen i RSI-chartet gir fremdeles rom for at hovedindeksen kan falle litt uten at det blir dramatisk. Forrige gang den lange positive undertonen ble testet kom det sammen med at hovedindeksen falt til 850-nivået. De foregående bunnene lå ned mot 780.Som vi har gjentatt flere ganger de siste ukene kan den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet signalisere lavere stigningstakt fremover. Det betyr at oppturer innenfor intervallet kan bli forbigående. Den fallende trendlinjen må brytes for å signalisere økt sannsynlighet for videre oppgang forbi 900.Tilbake til 2014?Som vist for åtte uker siden, er 830-nivået i hovedchartet fremdeles det mest kritiske nivået. Et brudd på 830-nivået vil også bli et brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden. Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.Chart: Investtech, som har HOLD på lang sikt.