KjøpLogg inn

Alle kjøper aksjer - proffene tungt inn i renter

Litt aksjer og mye renter, spesielt for de større investorene.

Publisert 16. aug. 2019 kl. 12.40
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.24
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 293 ord

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i juli ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 12.213 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.261 milliarder kroner, etter en oppgang på 25,0 milliarder kroner i løpet av måneden.Tungt inn i renterAksjefond opplevde i juli en nettotegning på 3.121 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 8.996 millioner kroner.Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 4.532 millioner, mens pengemarkeds- og «andre rentefond» ble nettotegnet for hhv. 2.341 og 2.123 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 121 millioner, mens «andre fond/hedgefond» hadde en nettoinnløsning på 25 millioner kroner.Alle kjøpteBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.153 millioner kroner i juli.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 1.436 millioner kroner.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Videre tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 8.311 millioner kroner i juli.Til slutt tegnet utenlandske kunder for netto 1.313 millioner kroner.Alle kjøpte (litt) aksjerSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 225 millioner kroner i juli.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 908 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 1.743 millioner kroner.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 245 millioner kroner.Proffene kjøpte renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 837 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 541 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 6.625 millioner kroner i juli.Utenlandske kunder tegnet på sin side for netto 993 millioner kroner.