Lavere fastrente i Lånekassen

Fastrenten i Lånekassen går noe ned fra 1. september. Treårsrenten er uendret, mens fem- og tiårsrenten blir lavere.

Fem- og tiårsrenten går ned med henholdsvis 0,069 og 0,184 prosentpoeng sammenlignet med i dag. Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. september dermed være 2,521 prosent for tre års bindingstid, 2,696 for fem år og 2,989 for ti år. Sist tiårsrenten var under 3 prosent var i mars 2018.Fra 1. september vil den flytende studielånsrenten være 2,237 prosent.– Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen i en pressemelding.Hun understreker at fastrenten normalt ligger over den flytende.– Det er fordi fast rente kan betraktes som en slags forsikring mot økte kostnader hvis renten i markedet går opp. Denne «forsikringen» betaler du for i form av en høyere rentesats, sier Funnemark.Tall fra Lånekassen viser at 638.000 av tilbakebetalerne har flytende rente på studielånet sitt, mens rundt 48.000 har fast rente.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også