Søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,6 prosent sist uke, fra 867,40 til 853,58.Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,9 prosent og ligger da 10,0 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 6,8 prosent. De siste 12 månedene har den falt 4,6 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.850, 830 og 810?50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt i forrige uke. Rekken med stigende bunner i hovedchartet de siste ukene ble brutt sist uke. Nå kan det også se ut til at det har dannet seg en hode-skulder med halslinje på 860-nivået. Den er også blitt brutt og bekreftet, noe som kan signalisere at hovedindeksen kan falle videre til 830-nivået.Det kan også argumenteres for at det nå dannes en litt mer kompleks hode-skulder, med halslinje på 850-nivået. Brudd på den kan signalisere fall til 810-nivået.Hovedindeksen testet 850-nivået igjen i uken som gikk. På det laveste intradag var den nede på 848,54. Forrige gang det skjedde var i slutten av mai. Den lange positive undertonen i RSI-chartet gir fremdeles rom for at hovedindeksen kan falle litt uten at det blir dramatisk, men vær da oppmerksom på den tekniske støtten på 850-nivået. Et brudd på 850-nivået vil signalisere at fallet kan fortsette ned til 810. Forrige gang den lange positive undertonen ble testet kom det sammen med at hovedindeksen falt til 850-nivået. De foregående bunnene lå imidlertid ned mot 780.Korreksjoner opp?Det kan komme korreksjoner opp igjen fra 850-nivået, kanskje opp mot 860- og 865-nivået. Det kan i så fall bli varslet ved at RSI bryter den første fallende trendlinjen og 50-nivået. Eventuelle brudd på disse nivåene kan signalisere videre oppgang mot de glidende snittene og 870-nivået.Men som vi har gjentatt flere ganger de siste ukene signaliserer den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet lavere stigningstakt fremover. Så lenge det forsetter slik betyr det at oppturer innenfor intervallet 850 - 890 kan bli forbigående. Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet må fremdeles brytes for å signalisere økt sannsynlighet for videre oppgang forbi 900.Tilbake til 2014?Som vist for ni uker siden, er 830-nivået i hovedchartet fremdeles det mest kritiske nivået. Et brudd på 830-nivået vil også bli et brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden. Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.


Les også