Seks ting å huske på når børsene faller

Skagen Fondene gir deg seks tips å huske på når børsene faller og resesjonsfrykten øker.

Etter en frisk åpning på 2019 har de siste ukene vært preget av børsfall både her hjemme og på de globale markedene. Donald Trump har igjen innført toll på kinesiske varer og en løsning på handelskrigen virker igjen å være en fjern drøm.Fryktindeksen (VIX) har hoppet flere ganger den siste tiden og markedene har vært preget av resesjonsfrykt, samtidig som norske økonomer mener at Øystein Olsen og Norges Bank burde avlyse den videre planlagte renteøkningen. Så hva gjør man som når børsene faller?Skagen Fondene har i en oppdatering sett på seks tips som er verdt å merke seg når børsene svinger og fondsandelene faller i verdi. Spar jevnlig«Start en spareavtale i fond, om du ikke har det allerede. Det behøver ikke være store beløp, men minste sum er 250 kroner. Med en spareavtale minskes effekten av børsens svingninger siden du kjøper når det er dyrt i noen måneder og billig i andre. Sparer du i minst fem år får du en god gjennomsnittspris på fondsandelene dine», skriver Skagen Fondene. Spre risiko – velg riktig sparingEier du en bolig i Norge, hvor du også har jobben og pensjonsopptjeningen din, kan det ifølge Skagen Fondene være lurt å spre sparingen. Sparer du i et globalfond gir det diversifisering, samtidig som du sprer risikoen over flere land og regioner.Hva som er best av aktivt forvaltet fond og indeksfond kommer an på ens preferanser, men ved å blande aksjefond og rentefond kan risikoen reduseres og man får samtidig en sparing som tåler svingninger på en bedre måte. Ta ut penger du trenger på kort siktTidvis kan det være lurt å ha en buffer tilgjengelig og ha penger i banken når det svinger på børsene. Husk at banksparing gir lavere avkastning og på sikt taper pengene seg i verdi. PensjonHar du en lengre tidshorisont behøver du trolig ikke gjøre noe på grunn av tilfeldige opp- eller nedturer. Dette kommer av at man har flere år på å ta igjen eventuelle større børsfall. «For deg som har kort tid til pensjonsalder er det generelle rådet å plassere en større andel av pensjonssparingen i rentefond og minke andelen i aksjefond. Med rentefond minsker du svingningene i spareporteføljen. Men husk at om du går helt ut av aksjefond minsker du mulighetene for god avkastning på sikt», heter det fra Skagen. Behold roen«Det er vanlig at børsen beveger seg minst ti prosent fra årsbeste til årslaveste. For deg som sparer langsiktig får du flere fondsandeler når kursene er lave enn når de er høye. Det er altså når kursene er lave at du legger grunnlaget for god avkastning på sikt. Det er derfor en månedlig spareavtale er så smart. En vanlig tabbe er å slutte å spare eller selge seg ned i urolige tider. Men resultatet blir at du får dårligere avkastning enn du skulle hatt».Når du skal selge – spre uttakeneHar sparehorisonten din forandret seg eller har du nådd sparemålet? Når tiden er kommet for å bruke av pengene er det smart å spre uttakene.