Søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,85 prosent sist uke, fra 853,58 til 837,82Den siste måneden har hovedindeksen falt 6,0 prosent og ligger da 11,7 prosent under all-time high. Siden nyttår har hovedindeksen steget 4,8 prosent. De siste 12 månedene har den falt 7,6 prosent.I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.TrendbruddForrige søndag pekte vi på flere forhold som kunne signalisere fall til 830. Hovedindeksen sluttet over, etter å ha notert 827,08 på det laveste intradag.Vi nevnte også en mulig litt mer kompleks hode-skulder, med halslinje på 850-nivået, og at brudd på denne kunne signalisere fall til 810-nivået.Bunnlinjen i den stigende trenden ble brutt, noe som bekrefter det svake utviklingen de siste månedene. Den lange positive undertonen i RSI-chartet gir fremdeles rom for at hovedindeksen kan falle litt uten at det blir dramatisk, men det skal ikke mye til før den brytes.Forrige gang den lange positive undertonen ble testet kom det sammen med at hovedindeksen falt til 850-nivået. De foregående bunnene lå imidlertid ned mot 770. Det nivået kommer innen rekkevidde dersom den tekniske støtten på 810-nivået blir brutt.Korreksjoner opp?Det kan komme korreksjoner opp igjen mot bunnlinjen i den brutte trenden, kanskje opp mot 840, 850 og 860-nivået. Det kan i så fall bli varslet ved at det settes en bunn over den foregående i RSI-chartet. For å signalisere et større løft må RSI bryte 50-nivået og den fallende trendlinjen. Men som vi har gjentatt flere ganger de siste ukene signaliserer den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet lavere stigningstakt fremover. Så lenge det forsetter kan det bety at oppturer kan bli forbigående. Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet må fremdeles brytes for å signalisere økt sannsynlighet for videre oppgang.Tilbake til 2014?Som vist for ti uker siden, er 830-nivået i hovedchartet fremdeles det mest kritiske nivået. Et brudd på 830-nivået vil også bli et brudd på bunnlinjen i den mer enn tre år lange stigende hovedtrenden. Utviklingen ligner da på den fra 2014-2015. Et eventuelt brudd på 830-nivået kan åpne opp for fall til bunnen i den syv år lange stigende hovedtrenden, på rundt 750.Følg også med på den lange, stigende bunnlinjene i RSI-chartet. Brytes den kan det signalisere at den mer enn syv år lange hovedtrenden kan gå mot slutten. Da kommer i så fall også 750- og kanskje 700-nivået innen rekkevidde, ned 26 prosent fra all-time high.