Rush etter fastrentelån

En fastrente ned i 2,49 prosent får boliglånskundene til å løpe til banken for å binde renten.

STOR PÅGANG: - Vi opplever en meget stor interesse for fastrentelån, sier Caroline Johansen.   Foto: Storebrand
Personlig økonomi

– De nye fastrentene vi kan tilby nå overgår det meste, også historisk, sier Caroline Johansen, leder for bank og personmarked i Storebrand.

Fastrente og flytende rente i noen store banker

Fastrente3 år5 år10 år20 årLaveste flytende rente
Storebrand2,49 %-2,49 %2,89 %2,49 %
KLP2,49 %2,6 %2,6 %-2,4 %
Danske Bank*2,5 %2,75 %3,0 %-2,42 %
Handelsbanken2,5 %2,5 %2,7 %-Ikke oppgitt
Nordea**2,6 %2,65 %2,75 %-2,73 %
DNB***2,65 %2,7 %2,75 %-2,69 %
* Laveste rente til blant annet medlemmer av Akademikerne. Kunder forøvrig har et påslag på 0,1 prosentpoeng
*** Laveste flytende rente gjelder for kunder med grønt boliglån
*** Laveste flytende rente gjelder for kunder med grønt boliglån
Bankene har ulike krav til sikkerhet, lånets størrelse, medlemsskap og kundens alder som kan påvirke prisene. Prisen som er oppgitt her gjelder derfor ikke for alle kunder.
Opplysninger fra bankene og deres nettsider

Storebrand har satt ned fastrenten to ganger i august, det samme har KLP. Alle bankene Finansavisen har snakket med har nedjustert renten på nye fastrentelån.

Stor pågang

Det har satt fart i både gamle og nye boliglånskunder.

– Vi opplever en meget stor interesse for fastrentelån. Telefonene står knapt stille, og også digitalt har pågangen vært svært stor, sier Johansen.

Telefonene står knapt stille
Caroline Johansen, Storebrand
VELGER TI ÅR: – Salget av fastrente med ti års binding alene for over ett av fire boliglånsalg. Det er oppsiktsvekkende høyt, sier Caroline Johansen i Storebrand. Foto: Storebrand

– Historisk har 3–4 prosent av lånesøknadene våre vært søknader om fastrentelån, de siste dagene har vi vært på 35–40 prosent, sier hun.

Flere vil binde

Med tre års binding har Storebrand og KLP Banken samme renten, 2,49 prosent.

– Vi har gjennom sommeren merket en betydelig øket interesse for lån med fast rente, sier Anders Hvoslef-Eide, kredittsjef personmarked i KLP Banken.

– Flere kunder som allerede har boliglån hos oss velger å binde renten. I tillegg øker andelen fastrente på nye utbetalte lån.

I august valgte 12,5 prosent av kundene som tok opp nye lån i KLP Banken fastrente. I første kvartal var andelen 3 prosent.

Ingen store endringer

Danske Bank har en periode hatt en målrettet satsing på fastrentesegmentet.

– Hos oss i Danske Bank har rundt 13 prosent bundet renten. Det er en høyere andel enn i de fleste andre banker, sier pressesjef Øystein André Schmidt.

– I tråd med at Øystein Olsen & Co begynte å sette opp styringsrenten i år har vi merket en markant oppgang i interessen rundt boliglån med fastrente hos våre kunder. Likevel har ikke den faktiske glidningen fra flytende til fast beveget seg stort de siste par månedene.

Slik er det også i DNB.

– Vi her mer en jevn strøm av kunder som ønsker å binde renten på deler eller hele lånet sitt, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Velger ti år 

I de fleste bankene er det mulig å binde renten enten for en periode på tre, fem eller ti år. 

Storebrand har den laveste fastrenten med ti års binding, og det er det mange kunder som velger. 

– Siden vårt siste rentekutt, står salget av fastrente med ti års binding alene for over ett av fire boliglånsalg. Det er oppsiktsvekkende høyt, sier Caroline Johansen. 

Velger tre år 

I KLP Banken er det motsatt. 

– Det er svært få kunder i KLP Banken som velger å binde renten for ti år, sier Anders Hvoslef-Eide. 

– Den typiske fastrentekunden i KLP Banken er godt voksen og har god økonomi. De kundene opplever renten som attraktiv, og tenker at det er lurt å sikre den i tre år.

TYPISK KUNDE: – Den typiske fastekunden i KLP Banken er godt voksen og har god økonomi, sier Anders Hvoslef-Eide i KLP Banken. FOTO: KLP

Det mener han egentlig er litt paradoksalt. 

– Det er færre unge eller de som har en litt marginal økonomi som binder renten, selv om det kanskje er denne gruppen som i større grad burde velge fast rente med lenge bindingstid for å få større forutsigbarhet i økonomien.

– Motivasjonen for å velge fast rente kan være veldig forskjellig. Noen spekulerer i at fast rente vil være billigere over tid, selv om dette historisk ikke ofte har vært tilfelle. Husk at selv om fastrenten nå er svært lav, er det fortsatt muligheter for at den blir enda lavere, sier Hvoslef-Eide. 

Hos KLP har rundt 8 prosent av kundene fastrente. I Nordea er andelen rundt 5 prosent, mens under 10 prosent har bundet renten i Handelsbanken. 

Sprikende betingelser

Hvis du vil, eller må, bryte ut av et fastrentelån, risikerer du å måtte betale en solid sum til banken. Prisen du må ut med avgjøres av hvordan renten har utviklet seg.

Er renten på nye fastrentelån falt i mellomtiden, må du betale overkurs for å dekke bankens tap. Er renten på nye lån derimot steget, får du utbetalt underkurs av banken. Vel og merke dersom banken utbetaler underkurs.

Overkurs og underkurs

Dersom du tar opp et boliglån på 4 millioner kroner i dag, og velger 5 års fastrente til 2,5 prosent og en løpetid på lånet på 20 år, vil månedlige utgifter bli rundt 21.500 kroner. Etter to år går du ut av fastrenteavtalen, og over på flytende rente.

* Hvis tre års fastrente da er 1,0 prosent, utløses overkurs, og du må betale banken 152.850 kroner for å gå ut av avtalen.

* Hvis tre års fastrente da er 4,0 prosent, utløses underkurs, og du får betalt 152.850 kroner av banken for å gå ut av avtalen.

For kundene er rentetap knyttet til fastrentelån fradragsberettiget ved skattemeldingen, mens rentegevinst er skattepliktig kapitalinntekt.

 

Begrensninger

Danske Bank og Storebrand er blant dem som ikke gjør det.

– Eventuell underkurs utbetales ikke, med mindre det oppstår samlivsbrudd eller dødsfall, sier Caroline Johansen i Storebrand.

– For at vi skal utbetale en mulig rentegevinst, må kunden ha hatt fastrenteavtale i minst ett år, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

KLP Bank har samme betingelser som DNB.

Nordea og Handelsbanken oppgir ingen begrensninger knyttet til utbetaling av underkurs.

Nyheter
Personlig økonomi
Bank