BEST PÅ BØRSEN: Av alle norske aksjefond de siste fem årene er Forte Trønder. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Forte Trønder-forvalter synes oljeaksjene ser attraktive ut

Klart best over fem år.

Ansvarlig forvalter Stein Frode Aaseng måtte se Forte Trønder falle 1,1 prosent i august, mens referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks steg 0,6 prosent.

Etter åtte måneder er fondet likevel opp 11,4 prosent, mot 9,6 prosent for referansen, viser månedsrapporten for august.

I skrivende stund har bare tre fond gjort det bedre enn Forte Trønder så langt i år: Delphi Norge, Holberg Norge og DNB SMB.

Over fem år er Forte Trønder klart best, med 16,2 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning. Nærmest følger Danske Invest Norge Vekst på 14,2 prosent.

Duo glapp

Aaseng forklarer mindreavkastningen med at noen av posisjonene innen olje, industri og bank/finans utviklet seg dårligere enn markedet for øvrig.

I tillegg fikk ikke fondet med seg oppgangen i indekstunge selskaper som Schibsted og Orkla på hhv. 15 og 11 prosent i løpet av måneden.

– Dette er selskaper vi har hatt i fondet tidligere, men som vi mener er «fullt priset» på disse nivåene, forklarer forvalteren.

Opp i olje

BW Offshore var en av månedens største positive bidragsytere for fondet, med sin oppgang på 18 prosent, hovedsaklig som følge av knallsterke kvartalstall.

– Vi benyttet for øvrig børsfallet i en rekke oljerelaterte aksjer denne måneden til å vekte oss ytterligere opp i sektoren, da vi mener prisingen nå fremstår som veldig attraktiv, fortsetter Aaseng.

Ned i laks

Laksesektoren bidro også positivt i august, til tross for at lakseprisen også i august lå på nivåer langt under analytikernes forventninger.

Lerøy Seafood, SalMar og Austevoll Seafood var opp hhv. syv, seks og fire prosent.

– Etter en sommer med svært positiv kursutvikling i en rekke av sjømataksjene, brukte vi den siste tids styrke til å ta ned eksponeringen i denne sektoren, skriver forvalteren.

Opp i bank

Bank- og finansaksjene trakk derimot fondet ned, med hhv. 12 og syv prosent fall for hhv. Storebrand og DNB.

«Kursfallet benyttet vi til å kjøpe oss opp i begge selskapene», fortsetter Forte-forvalteren.

Fondets egenkapitalbevis klarte seg bedre. Sparebank 1 SMN falt 1,5 prosent i august, mens Melhusbanken var opp nesten én prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også