DELPHI ER BULL: På BW Offshore. Aksjen er fondets største post. Foto: BW Offshore

Delphi-forvalter bull på BW Offshore

Øker i shipping, Yara og Orkla.

Tian Tollefsen klarte i august en avkastning på 1,9 prosent for andelseierne i Delphi Norge. Fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - steg 0,6 prosent i samme periode.

Hittil i år er fondet opp 15,3 prosent, mens referansen står i pluss 9,6 prosent.

Over tre år er Delphi Norge bak markedet, med 8,9 vs. 11,2 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Over fem år leder markedet med 7,6 vs. 7,25 prosent i snitt per år.

Syklisk tungt

I sin august-oppsummering påpeker Tollefsen at volatiliteten gjorde et byks i august, etter ytterligere opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina.

«Brorparten av de store indeksene oppsummerer måneden i negativt terreng, tynget av sykliske aksjer», skriver han.

De defensive sektorene kommunikasjon, defensivt konsum og kraftproduksjon viste vei på Oslo Børs, mens finans, energi og råvarer tynget.

Shipping bidro ifølge forvalteren aller mest til meravkastningen gjennom måneden, mens energi, finans og råvarer også hjalp til. Kommunikasjon og konsum trakk ned.

Mer shipping

Tollefsen økte i løpet av august eksponeringen mot shipping.

«I august fikk vi godt betalt for dette gjennom tankrederiene Frontline og Hunter, samt LPG-rederiene BW LPG og Avance Gas. Til forskjell fra de fleste energiaksjene på Oslo Børs, nyter disse rederiene godt av sterk vekst i amerikansk produksjon av olje og gass – en megatrend som ikke vil gi seg med det første. På kort sikt tror vi også strengere miljøkrav gjennom IMO 2020-direktivet vil være positivt for sektoren, forklarer han.

BW Offshore utmerket seg allerede før august som fondets beste bidragsyter hittil i år, en stilling som ble ytterligere styrket gjennom måneden etter kraftig oppgang i kjølvannet av knallsterke kvartalstall.

«BW Offshore er blant et fåtall energiaksjer som har sterke selskapsspesifikke kursdrivere, og som fortsatt er underpriset», skriver Tollefsen.

«Grønn trio»

Andre positive bidragsytere var den «grønne» trioen Bonheur, Scatec Solar og Fjordkraft. På den negative siden slo Grieg Seafood, DNO og effekten av undervekten i Schibsted/Adevinta og Telenor inn.

«I tillegg til at vi fortsatte å øke innenfor shipping, tok vi også opp innsatsen i Yara og Orkla i august. Begge kan vise til sterke trender og gode utsikter til inntjeningsvekst», avslutter Delphi Norge-forvalteren.

De fem største investeringene (per 31/8) i fondet er BW Offshore (7,18 prosent), Aker BP (5,44 prosent), Bonheur (4,89 prosent), Orkla (4,81 prosent) og Entra (4,80 prosent).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også