Nervøse investorer selger både aksjer og renter

SELG, SELG, SELG: VFF-direktør Bernt Zakariassen registrerte nettosalg for alle typer verdipapirfond i august. Foto: Irene Sandved Lunde

Rødt over hele linjen.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser tirsdag at det i august ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 6.103 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.259 milliarder kroner, etter en nedgang på 2,4 milliarder kroner i løpet av måneden.

«Forsiktige investorer preget fondsmarkedet i august. Signalene på verdens børser spriket i alle retninger og bidro til usikkerhet. Det ga seg utslag i nettosalg for alle fondskategorier», oppsummerer VFF.

Solgte mest aksjer

Aksjefond opplevde i august en nettoinnløsning på 4.713 millioner kroner, mens rentefond ble nettoinnløst for 1.061 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 1.790 millioner, mens pengemarkedsfond og «andre rentefond» ble nettotegnet for hhv. 543 og 187 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for hhv. 256 og 73 millioner kroner.

Amatører og proffer ut

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 813 millioner kroner i august.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettoinnløsning på 1.444 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 3.730 millioner kroner i august, mens utenlandske kunder innløste for netto 116 millioner kroner.

De fleste solgte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 638 millioner kroner i august.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 662 millioner kroner. Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 698 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for beskjedne åtte millioner kroner netto.

Alle solgte renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 56 millioner kroner. Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 785 millioner kroner.

Norske institusjoner innløste rentefond for netto 89 millioner, mens utenlandske kunder innløste for netto 130 millioner kroner.


Les også