– Vi forsikrer alt annet, men ikke vår høyeste utgiftspost

Vi er verdensmestere i gjeld, men få binder renten på boliglånet.

FASTRENTE-PARADOKS: Norge er i verdenstoppen i gjeld, men få binder renten, registrerer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Danske Bank/Sturlason
Personlig økonomi

Bankenes fastrenter har nådd historisk lave nivåer, og ligger i enkelte banker lavere enn den flytende renten.

For et par uker siden kunne Storebrand og KLP fortelle Finansavisen om en betydelig økende interesse for fastrentelån, mens DNB og Danske Bank opplever en jevnere strøm.

– Det vi først og fremst har merket, er en økt nysgjerrighet på hva fastrentelån innebærer. Vi har ikke kultur for å binde renten i Norge. Til sammenligning binder 46 prosent av danskene boliglånsrenten, og veldig ofte over hele løpetiden på opptil 30 år. I Norge er andelen nede i 5-6 prosent, mens den er rundt 13 prosent hos oss, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank til Finansavisen.

Samtidig er gjeldsbelastningen i norske husholdninger, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, høyere enn noen gang.

Finanstilsynet skrev i sin rapport «Finansielt utsyn» i juni at gjennomsnittlig gjeldsbelastning i norske husholdninger var oppe i 231 prosent av disponibel inntekt ved utgangen av 2018. 

– Vi forsikrer alt annet

Tilsynet bemerket at dette er meget høyt også i internasjonal sammenheng.

– Fastrente er en forsikring, og med Norge i verdenstoppen i gjeldsgrad er det et paradoks at ikke flere har forsikret boliglånet. Vi forsikrer alt annet, men ikke det som ofte er den høyeste utgiftsposten, sier Tvetenstrand.

– Jeg tror mange kjenner på at de har strukket strikken langt, og kan være sårbare for renteøkninger. Du binder ikke renten for å vinne over banken, men å sikre utgiftene dine. Havner du i spesielle livssituasjoner som gjør deg sårbar i en periode, for eksempel et samlivsbrudd, gir det iallfall trygghet å vite hva du har i utgifter, fortsetter forbrukerøkonomen.

Samtidig er det verdt å merke seg at fastrente historisk sett sjeldent har vært lønnsomt, og at den flytende renten fungerer som en forsikring mot dårlige tider.

Kan sitte ganske låst

Vær også oppmerksom på at du kan sitte ganske låst i en fastrentekontrakt.

Hvis du vil ut av en fastrenteavtale, og renten på nye fastrentelån har falt i mellomtiden, må du betale overkurs for å dekke bankens tap. 

Har renten på nye lån steget, får du utbetalt underkurs av banken. Hvis banken faktisk betaler ut underkurs. Verken Danske Bank eller Storebrand gjør dette.

– Folk bør ikke ta opp fastrentelån som spekulasjon, men sikkerhet, sier Tvetenstrand.

Anbefaler mer enn tre år

For dem som foretrekker forutsigbarhet i renteutgiftene, anbefaler hun å binde i lengre tid.

– Det er ikke sannsynlig at renten endrer seg så mye i løpet av tre år. Nå viser statistikk at bare én av tre binder for fem år eller mer, men vi tror det vil være en fordel for flere å vurdere lenger løpetid, forteller forbrukerøkonomen.

– Skulle du bytte bolig halvveis ut i en tiårig fastrenteavtale, er det ikke noe i veien for at du flytter over lånet med sikkerhet i den nye boligen. Husk også at du selv avgjør hvor stor andel av boliglånet du ønsker å binde, avslutter Tvetenstrand.

rente
fastrente
danske bank
cecilie tvetenstrand
startsidenpromo
Nyheter
Personlig økonomi
Finans
Bank