Storebrand øker aksjeandelen i kundenes pensjonssparing

- Dette vil bety store endringer for mange, sier Storebrand-direktør Lars-Erik Eriksen.

ØKER AKSJEANDELEN: Storebrand-direktør Lars-Erik Eriksen hevder kundene kan forvente 10 prosent høyere utbetalinger fra innskuddspensjonen. Foto: Kristian Skalland Moen/Storebrand
Personlig økonomi

I juni i år satte vi søkelyset på hvordan de store pensjonsleverandørene automatisk trapper ned aksjeandelen i kundenes pensjonssparing allerede fra tidlig i 40-årene.

Mange har ikke vært klar over dette grepet som kan krympe pensjonen kraftig.

I Storebrand er «Anbefalt Pensjon» standardløsningen for pensjonskunder. Her gjelder 80 prosent aksjefond (og 20 prosent rentefond) frem til nedtrappingen starter ved 43 år, før den ender på 20 prosent (og 80 prosent rentefond) ved 67 år.

Utsetter nedtrapping i 12 år

Dette blir det nå en endring på.

– Vi tar «Anbefalt Pensjon» et hakk videre fra 15. oktober. Kall det gjerne «Anbefalt Pensjon 2.0». Når våre kunder utgjør 30 prosent av markedet for innskuddspensjon, vil dette bety store endringer for mange, sier direktør i bedriftsområdet i Storebrand Lars-Erik Eriksen til Finansavisen.

Endringene skyldes to ting: Senere nedtrapping og høyere aksjeandel.

– Nedtrappingen vil nå starte ved 55 år og stoppe ved 70 år. Dette er den viktigste nyheten. Personlig har jeg alltid ment at det er for tidlig å trappe ned aksjeandelen fra 43 år, men det var det kundene var modne for da «Anbefalt Pensjon» ble lansert i 2012. Tidene endrer seg, sier Eriksen videre.

– Holdningen en helt annen

På den tid var pensjonsleverandørenes spareprofiler moderate, og Storebrands standardprofil hadde for eksempel 50 prosent aksjer på det tøffeste. 

– At vi høynet til 80 prosent aksjer utløste reaksjoner, og mange syntes det var dramatisk at vi ville lokke folk ut på slike såkalt ville eventyr. Nå er holdningen hos de fleste en helt annen til langsiktig sparing, fortsetter pensjonsøkonomen.

 I tillegg til å utsette nedtrappingen, øker Storebrand aksjeandelen i sin standardløsning for pensjonssparing.

– Vi vil fortsatt kjøre 80 prosent i aksjefond, men som før har vi også investeringer i eiendom og private equity i «Anbefalt Pensjon», så da reduseres renteandelen til 10 prosent. Gjennom å ha både aksjer, private equity og eiendom i porteføljen oppnår man høy avkastning, samtidig som risikoen blir vesentlig lavere enn om man bare hadde aksjer i porteføljen, sier Eriksen.

– Har tatt høyde for børsuro

– Nervøsiteten og usikkerheten er som kjent høy på børsene for tiden. Skulle vi nå få en større korreksjon, blir det ikke uheldig timing å annonsere økte aksjeandeler i pensjonssparingen?

– Endringen i Anbefalt Pensjon er basert på langsiktige strategiske vurderinger om at aksjer gir best avkastning på lang sikt. Det er tatt høyde for eventuell børsuro, svarer Eriksen. 

– For å unngå at kortsiktige markedssvingninger ikke påvirker saldo her og nå i nevneverdig grad vil endringen skje gradvis, typisk over en 5-10 årsperiode. Dette gjøres ved at den aksjeandelen man har nå blir beholdt frem til man treffer den nye nedtrappingskurven, legger han til. 

Eriksen understreker også at ingen ansatte automatisk vil få økt aksjeeksponeringen på innføringstidspunktet.

– Men ansatte etter fylte 43 år kan når som helst velge ny modell, og dermed få en høyere aksjeandel på sin sparing om de ønsker det, sier direktøren videre.

– Moderat økning av risiko

– 10 prosentpoeng mer aksjer i ytterligere 12 år. Er dette å øke risikoen i folks pensjonssparing uansvarlig mye?

– Nei, dette er en moderat økning av risiko, med en betydelig større sannsynlighet for økt pensjon, svarer Eriksen. 

– Hvor mye vil endringene dere nå gjør øke den gjennomsnittlige aksjeandelen over en normal pensjonssparesyklus?

– Aksjeandelen økes for aldersgruppen 43-70 år, og over tid forventer vi at gjennomsnittlig aksjeandel i denne aldersgruppen øker med rundt 10 prosentpoeng, sier direktøren.

10 prosent høyere utbetalinger?

– Høyere risiko skal i teorien øke avkastningen. Hvor mye større pensjon kan kunder regne med å få som følge av dette grepet?

– Ved å gå fra dagens til ny «Anbefalt Pensjon» forventes innskuddspensjonen å kunne øke rundt 10 prosent. Det vil altså si 10 prosent høyere utbetalinger fra innskuddspensjonen, sier Eriksen.

– Utfordrere innen innskuddspensjon argumenterer for 100 prosent aksjer i sparingen, også i utbetalingsperioden. Men dere sverger altså fortsatt til noe nedtrapping?

– Vi mener det er riktig å trappe ned aksjeandelen i takt med kortere tidshorisont. Når man skal sikre kjøpekraften i nær fremtid, bør man ikke ha 100 prosent aksjer. Aksjer er trygghet på lang sikt. Derfor gjør vi jo også endringer, men på kort sikt er det tryggere med rentepapirer, forklarer Eriksen. 

– Dette henger også sammen med hva pengene skal benyttes til og hvilke kunder vi snakker om. Dette er pensjonssparing for folk flest, legger han til.

– De få som endrer, øker i aksjer

– Samtidig er det vel viktig å minne om at folk fortsatt kan gå inn og ta ned risikoen hvis de er ukomfortable?

– Ja, og det er helt gratis, ingen skatteproblemer og veldig enkelt. Vi anbefaler alle å gå inn på nettsiden sin og følge med. Det kan hende at det finnes feil der også, eksempelvis at det er rapportert inn feil lønn og derved feil sparebeløp, minner Eriksen om.

Storebrand erkjenner at det fortsatt er få som endrer profilen.

– Behovet har også blitt mindre etter at vi lanserte «Anbefalt Pensjon», så relativt få gjør endringer. De rundt syv prosentene som gjør endringer øker stort sett aksjefondsandelen, fortsetter direktøren.

De som velger å gå bort fra «Anbefalt Pensjon», kan for eksempel velge mellom Storebrands øvrige pensjonsprofiler: Ekstra Forsiktig, Forsiktig, Balansert, Offensiv og Ekstra Offensiv.

 – Ja, alle har valget mellom «Anbefalt Pensjon» og pensjonsprofilene, som inneholder forskjellige andeler av aksjesparing. Hvilke valg man kan gjøre utover dette, avhenger av hvilken avtale bedriften har inngått om dette. I tillegg kan kundene velge fritt av en stor portefølje av fond, sier Eriksen.

pensjon
storebrand
innskuddspensjon
sparing
startsidenpromo
Nyheter
Personlig økonomi
Bank