Unotert, men ikke uomsettelig

Finanstilsynets nye regler har gjort det vanskeligere å selge unoterte eiendoms- og shippingaksjer i annenhåndsmarkedet. Det er imidlertid fortsatt mulig.

ILLIKVID EIERSKAP: Enkelte av selskapene som ble solgt til nordmenn bygget næringseiendom i Tyskland. Foto: NTB SCANPIX
Personlig økonomi

– Det er litt uenighet rundt hva som er tillatt og ikke, men de viktigste aktørene innenfor omsetning av unoterte shipping- og eiendomsaksjer har sluttet å tilby slik handel til «ikke-profesjonelle» kunder, opplyser partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Advarer mot skambud

En annen Finansco-partner, Eirik Furuseth, påpeker at det fortsatt er mulig for små investorer å selge sine unoterte aksjer, men de er nå nødt til å gjøre handler seg imellom eller med en profesjonell motpart eller oppkjøper.

– Forskjellen er at de nå ikke har tilgang til et verdipapirforetak som bistår med rådgivning eller oppgjør, sier han.

– Ønsker du å selge unoterte aksjer, kan du ringe selskapet og høre om de kjenner til kjøpere, ringe på aksjonærlister, eller eventuelt legge ut aksjene på markedsplasser som Finn.no, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

NORDNETS RÅDGIVER: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Iván Kverme
Ønsker du å selge unoterte aksjer...kan du ringe på aksjonærlister
Mads Johannesen, Nordnet

Vanskelig å vurdere

Furuseth advarer imidlertid mot å godta «skambud» frauseriøse aktører som tar direkte kontakt med eiere av unoterte aksjer.

Han konstaterer at det er utfordrende for «ikke-profesjonelle» investorer å vurdere slike bud, særlig ettersom utstedernes regnskaper ofte er vanskelige å tolke.

– Tilgangen på relevant informasjon vil ofte være begrenset, idet unoterte selskaper ikke har plikt til å rapportere løpende, utover det som følger av regnskapsloven og kravene til årsregnskap, utdyper partner Peter Hammerich i Advokatfirmaet BAHR.

– Videre vil investorene kunne ha svært ulik tilgang på relevant informasjon om selskapet, og ettersom forbudet mot innsidehandel ikke gjelder, vil noen kunne utnytte en eventuell innsideposisjon på bekostning av andre investorer.

HAR VURDERT RUNDSKRIVET: Partner Peter Hammerich i Advokatfirmaet BAHR. Foto: Pia Camilla Skjøthaug
Tilgangen på relevant informasjon vil ofte være begrenset
Peter Hammerich, Advokatfirmaet BAHR

En likviditetsrabatt

Hammerich og en annen BAHR-partner med mye erfaring på dette området, Øystein Guvåg, tilføyer at unoterte aksjers begrensede likviditet også gjør dem mindre attraktive enn tilsvarende børsnoterte verdipapirer.

– Det er derfor ikke uvanlig at aktørene opererer med en særskilt «likviditetsrabatt» ved investeringer i unoterte aksjer, slik at prisen på aksjene verdsettes lavere enn aksjenes andel av selskapets markedsverdi, sier de.

Hold til forfall

Finansco har typisk anbefalt at kunder som er «bondefanget» i unoterte eiendomsaksjer sitter på investeringen til forfall, i stedet for å selge altfor billig.

Samtidig er de blitt rådet til å stille opp på selskapenes generalforsamling og kreve bedre selskapsstyring.

Furuseth legger til at flere kunder har tjent godt på kjøp av unoterte aksjer i annenhåndsmarkedet. Et selskap, German Property, ble priset svært lavt, og mange har allerede fått tilbake kjøpssummen via hyggelige utbytter. Suksessen skyldtes en grundig gjennomgang av regnskaper, eiendommer, leieavtaler, kontantstrømmer og forretningsplanen, samt at en Finansco-partner stemt inn i styret, ifølge Furuseth.

Usikker fremtid

Tanken om å sitte på de unoterte aksjene til forfall innebærer uansett en viss usikkerhet rundt realisasjonstidspunktet.

–Den opprinnelige tidsplanen for mange av disse selskapene var omtrent ti år, ettersom man skulle ha 1-3 år på å kjøpe inn eiendommene, 5-7 år på å drifte og utvikle disse, og så 1-2 år på å avvikle, forteller Kallevig Arnesen.

– En del av selskapene opererte med en opsjon om forlengelse av tidsplanene, og i praksis utsatte mange forfallet med både en, tre og fem år.

ANBEFALER GRUNDIG FORARBEID: Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. Foto: Peder Klingwall
En del av selskapene opererte med en opsjon om forlengelse av tidsplanene
Christian Kallevig Arnesen, Finansco

Ta direkte kontakt

Hvordan kjøper man i dag unoterte aksjer i annenhåndsmarkedet?

– Når man handlet via verdipapirforetak, hadde man tryggheten om at ordrene ville behandles i tråd med reglene for «beste håndtering av ordre», men nå er denne muligheten tilsynelatende borte også for kjøpere av unoterte aksjer, svarer Kallevig Arnesen.

Han anbefaler følgelig at man er svært godt informert, før man forsøker å gjøre en handel hvor en profesjonell aktør er motpart.

– Her handler det om å oppsøke selskapene man synes er interessante og sette seg godt inn i alle tall og fakta rundt dem, forklarer Johannesen.

– Dét inkluderer ikke bare regnskapet, men også forretningsmodellen og strategien. På den måten vil man som investor også få et bedre bilde av verdsettelsen.

Maksimalt en femdel

Finansco fraråder uansett at kundene har mer enn 20 prosent av sin finansielle portefølje i unoterte aksjer, grunnet instrumentenes lave likviditet, begrensede informasjonsflyt og utfordrende risikovurdering.

– «Ikke-profesjonelle» investorer burde i all hovedsak forholde seg til ikke-komplekse investeringer med god likviditet, tross vår suksess med German Property, sier Furuseth.

Hammerich er fullstendig enig. – Investeringer i unoterte aksjer er definitivt ikke for hvermannsen, konkluderer han.

ADVARER MOT SKAMBUD: Partner Eirik Furuseth i Finansco. Foto: Peder Klingwall
"Ikke-profesjonelle" investorer burde...forholde seg til ikke-komplekse investeringer med god likviditet
Eirik Furuseth, Finans
aksjer
eiendom
shipping
finanstilsynet
eiendomsfond
aksjesalg
aksjekjøp
portefølje
bahr
finansco
Nyheter
Personlig økonomi
Finans