Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen

NRK-lisensen legges om, alkohol og tobakk justeres etter prisstigningen og det blir dyrere å handle i utenlandske nettbutikker. Slik slår statsbudsjettet ut.

NYTT BUDJSETT: Finansminister Siv Jensen (Frp) møter pressen etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Personlig økonomi

Mat, drikke og tobakk

* Alkoholavgiften økes med 2 prosent, både for sprit, øl og vin. Dette er i takt med prisstigningen. Avgiften på lettøl økes også med rundt 2 prosent.

* Sukkeravgiften for brusdrikker består. Dermed blir det ikke noe prisfall på norsk brus, slik brusprodusentene hadde håpet på. Tvert imot blir avgiften prisjustert opp i budsjettforslaget.

* Tobakksavgiften økes med 1,9 prosent for sigarer, sigaretter, røyketobakk, snus og skråtobakk, en ren prisjustering.

Bil og motor:

* CO2-avgiften for bensin øker med 6,8 prosent og vil ligge på 1,26 kroner per liter neste år. Men for å kompensere for dette kutter regjeringen veibruksavgiften (bensinavgiften) med 6,5 prosent for bensin og 5,0 prosent for diesel. Veibruksavgiften vil ligge på 4,91 kroner per liter neste år, mot 5,25 i år.

* Avgiften for bioetanol kuttes med 54,9 prosent.

* Engangsavgiften for biler økes med 1,9 prosent. Avgiften gjelder ikke for elbiler.

Bompenger:

* Regjeringspartiene har tidligere varslet at folk som har store utgifter til bompenger, skal få trekke det fra på skatten gjennom et eget fradrag. Men dette forslaget er nå skrinlagt, ifølge VG.

– Vi har prioritert å følge opp bompengeavtalen, som gir mer lettelse i bompenger og som gir raskere effekt for bilistene, opplyser statssekretær Lars Joakim Hanssen (Frp).

Strøm:

* Elavgiften prisjusteres og økes med 1,9 prosent. Den vil ligge på 16,13 øre per kWh neste år, mot 15,83 i år.

Lisens:

* NRK-lisensen fjernes, noe som har vært kjent en stund. I stedet skal NRK finansieres over skatteseddelen ved å redusere personfradraget i inntektsskatten. En husstand med to skattytere vil betale om lag samme lisens som tidligere, opplyser regjeringen.

Netthandel:

* Som varslet fjernes den avgiftsfrie grensen på 350 kroner når man kjøper varer på nett fra utlandet. Dermed blir disse varene dyrere. Det opprettes et system hvor de utenlandske nettbutikkene må registrere seg for å betale inn moms.

Skatt og sparing:

* Den maksimale eiendomsskatten kommunene kan ta, reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

* Grensene for boligsparing for ungdom (BSU) holdes uendret: Maksimalt sparebeløp per år er 25.000 kroner, og det totale maksbeløpet er 300.000 kroner.

* Fradraget for fagforeningskontingent holdes på samme nivå som i år, 3.850 kroner.

* Det foreslås ingen endringer som påvirker rentefradraget. Dermed vil boligeiere med lån fortsatt kunne trekke fra renteutgifter på skatten på samme vis som tidligere.

Familie og barn:

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* Maksprisen for barnehage økes til 3.135 kroner i måneden fra 1. januar neste år. I august 2019 var maksprisen på 3.040 kroner.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt.

* Det innføres faste satser for stønad til barnebriller fra 1. mars 2020. Satsen for ordinære briller settes til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til 2.400 kroner. Tiltaket er anslått å gi en innsparing på 122 millioner kroner i 2020.

* Støtte til kosmetisk tannregulering bør fjernes, mener regjeringen. Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

* Kontantstøtten holdes på samme nivå som i 2019.

Helse:

* Grensen for når man får frikort til behandling hos lege, psykolog og ved sykehus (egenandelstak 1) økes fra 2.369 til 2.460 kroner.

* For egenandelstak 2, som gjelder blant annet fysioterapibehandling og enkelte tannbehandlinger, øker grensen fra 2.085 kroner til 2.176. kroner

* Egenandelene for legebesøk og helsebehandling økes i tråd med forventet lønnsvekst.

* Takstene for stønad til tannbehandling fra folketrygden økes generelt med om lag 2,2 prosent. Dette er noe lavere enn forventet pris- og kostnadsvekst, og innebærer en innsparing for folketrygden på om lag 22 mill. kroner.

Reise:

* Bunnfradraget for pendlere øker fra 22.700 til 23.100 kroner, i tråd med anslått prisvekst.

* Flypassasjeravgiften økes fra 75 kroner til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.

Utdanning:

* Planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte fullføres. Opptrappingen har skjedd gradvis de siste årene. På fjorårets statsbudsjett fikk studentene én ekstra uke med stipend, og hadde da støtte i ti måneder og tre uker av året.

Det kommer ikke noe skattefradrag for folk som betaler mye bompenger.

statsbudsjettet
alkohol
tobakk
nrk lisens
Nyheter
Personlig økonomi