Aksjonærforeningen forbannet på regjeringen: – Et merkverdig grep

Aksjonærforeningen mener at regjeringen straffer over én million nordmenn som praktiserer ønsket atferd.

MISFORNØYD: Aksjonærforeningen er ikke fornøyd med at oppjusteringsfaktoren på 1,44 på aksjegevinst og utbytte beholdes. På bildet: Finansminister Siv Jensen (FrP) Foto: Eivind Yggeseth
Personlig økonomi

I statsbudsjettet for 2020 gjør ikke regjeringen noen endringer hva gjelder aksjonærmodellen. Aksjegevinst og utbytte utover skjermingsfradraget - 0,5 prosentpoeng pluss tremåneders statskasseveksel - oppjusteres med en faktor på 1,44 og legges til alminnelig inntekt. 

Således vil aksjebeskatning utgjøre 31,68-46,70 prosent avhengig av inntektssituasjon. 

Dette får Aksjonærforeningen til å reagere.

«Aksjonærforeningen reagerer sterkt på at regjeringen har valgt å videreføre oppjusteringen av avkastningen på sparekapital plassert i aksjemarkedet. Mens annen spareavkastning beskattes med 22 prosent må aksjespareren finne seg i å betale 31,68 prosent. Når skal flere reagere?» heter det i et innlegg.

Aksjonærforeningen mener at oppjusteringsfaktoren på 1,44 er å straffe ønsket atferd - flere skal investere i aksjer og delta i norsk næringsliv - da eksempelvis renteinntekt ikke oppjusteres.

«Det er så godt som tverrpolitisk enighet om at flere bør spare mer i aksjer og aksjefond, ref den brede enigheten om å etableringen av aksjesparekonto. Dette til tross presterer likevel regjeringen å insistere på å straffe ønsket adferd. Et slik merkverdig grep krever en god forklaring», skriver Aksjonærforeningen.

Hele poenget med oppjusteringsfaktoren er at det ikke skal være mulig for bedriftseiere å ta ut lønn gjennom utbytter med skatterabatt. Aksjonærforeningen mener at over én million nordmenn som sparer i aksjer, men som ikke eier sin egen bedrift, blir straffet hardt tross ønsket atferd.

«Det bør det bli slutt på og det gjøres aller enklest og formodentlig med beskjeden provenyeffekt - ved at aksjeinntekter som ikke kan inntektskiftes gis en oppjusteringsfaktor = 1,0. Det kommer til å bli hovedbudskapet når Aksjonærforeningen møter Stortingets finanskomité i åpen høring», avslutter Aksjonærforeningen bastant. 

Se Siv Jensens svar til journalistene om årets statsbudsjett i videoen under: 

Se opptak fra pressekonferansen her. Foto: NTB Scanpix
Nyheter
Personlig økonomi
Børs