Banker børsen – ser fortsatt stor oppside i disse aksjene

Tian Tollefsen knaller til. Trøndere er også i siget.

ØYNER SOLOPPGANG: Delphi-forvalter Tian Tollefsen har fortsatt tro på Scatec Solar. Her fra et av selskapets solparker i Sør-Afrika. Foto: Christer Teigen
Personlig økonomi

Tian Tollefsen klarte i september en avkastning på hele 5,0 prosent for andelseierne i Delphi Norge, mot 2,5 prosent oppgang for fondets referanseindeks – fondsindeksen på Oslo Børs.

Hittil i år er fondet opp 21,1 prosent, mens referansen står i pluss 12,3 prosent. Ingen norske aksjefond kan matche dette.

Over tre år er Delphi Norge fortsatt bak markedet, med 9,4 vs. 11,7 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Over fem år er fondet nå foran markedet med 8,3 vs. 8,2 prosent i snitt per år.

I sin september-oppsummering påpeker Tollefsen at måneden startet med en kraftig rotasjon fra defensive sektorer til sykliske. 

«For Oslo Børs var det energi, finans og råvarer som utviklet seg sterkest, mens de vanligvis mer stabile sektorene som sjømat, defensivt konsum og kommunikasjon endte som svakest», skriver han. 

Shipping frister mer

«Globalt har makroøkonomiske indikatorer stort sett overrasket på oppsiden siden slutten av august, og sammen med noen positive tweets fra Trump, var dette trolig triggerne for rallyet i lange renter og de mer sykliske aksjene», fortsetter forvalteren.

Shipping bidro igjen mest til meravkastningen, med fortsatt opptur for både LPG og tank. 

«Vi vurderer stadig oppsiden som stor, og begge segmentene opplever et betydelig løft i både rater og inntjeningsestimater. Vi økte eksponeringen ytterligere i september», heter det.

De såkalte «grønne aksjene» i porteføljen fulgte tett på shippingaksjene, med solide bidrag fra Bonheur, Scatec Solar, Quantafuel, Fjordkraft og Nel. 

«Vi tror den sterke veksten for disse selskapene vil fortsette. Gjennom september økte vi eksponeringen i Scatec Solar (deltok i en emisjon), Nel og Quantafuel», opplyser Tollefsen.

Laks frister mindre

Undervekten i Telenor, Schibsted og Adevinta sørget for at kommunikasjonssektoren bidro godt til relativavkastningen i september, i tillegg til kraftig kursoppgang for Kahoot!

Sistnevnte kan vise til kraftig vekst i inntjeningen før sin planlagte børsnotering i oktober. 

På den andre siden tapte fondet til referanseindeksen på finans og råvarer. Begge utviklet seg bra gjennom september, men eksponeringen var lav.

«Det er fortsatt for tidlig å konkludere med at sektorrotasjonen til sykliske sektorer vil fortsette, men vi har likevel valgt å øke fondets sykliske eksponering noe. Dette har i hovedsak gått på bekostning av sjømatsektoren, dels som følge av de defensive egenskapene, men i hovedsak fordi lakseprisene så ut til å komme under press denne høsten», skriver Tollefsen.

Forte viser styrke

Et annet norsk aksjefond som har gjort det bra hittil i år er Forte Norge, som også har lagt frem sin september-rapport mandag.

I september steg fondet 4,7 prosent, mens fondsindeksen altså la på seg 2,5 prosent.

Så langt i år er fondet forvaltet av Morten Schwarz 16,6 prosent i pluss, 4,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. 

I tillegg til nevnte Delphi Norge er det bare DNB SMB og Holberg Norge som har gjort det bedre av fondene som hovedsaklig investerer på Oslo Børs.

Schwarz forklarer meravkastningen med at fondet gikk inn i måneden med en syklisk- og oljerelatert eksponering.

Ble mer defensiv

«Da droneangrepet i Saudi-Arabia sendte oljeprisen opp mot 69 dollar, ble porteføljen dreiet mer mot defensive aksjer», skriver han.

De største oljerelaterte vinnerne var Equinor, Subsea 7, DNO og TGS.

I en laksesektor som tynges av lave priser bidro Norway Royal Salmon og Bakkafrost positivt.

Ellers utmerket Norsk Hydro seg etter en oppløftende kapitalmarkedsdag og tillatelse til å starte opp igjen Alunorte.

Nordic Semiconductor, Evry, DNB, Storebrand og Entra bidro også positivt, mens rederiet MPC Container Ships viste vei i shipping.

delphi
tian tollefsen
aksjefond
nel
scatec solar
shipping
forte
startsidenpromo
Nyheter
Personlig økonomi
Børs