Siv Jensen fjerner ikke propp i skattesystemet

Det ser dårlig ut for deg som skal klage på skatten.

FJERNER IKKE PROPP: Finansminister Siv Jensens ekstrabevilgning på åtte millioner kroner til Skatteklagenemnda er ikke i nærheten av å fjerne køen av skatteklager, mener Skattebetalerforeningen. Foto: Are Haram
Personlig økonomi

I statsbudsjettet lagt frem i går foreslår regjeringen å styrke satsingen på Skatteklagenemnda med ytterligere åtte millioner kroner i 2020.

I så fall vil bevilgningene for neste år bli 71 millioner kroner.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen dreper alt håp om at dette vil gjøre noe med den lange køen av klagesaker, og viser overfor foreningens eget nettsted til en anbefaling fra Oxford Research om å styrke nemnda med 20 årsverk. 

– Da ville i så fall klagekøen være borte i løpet av tre år, sier han, og anslår at ekstrabevilgningen tilsvarer omtrent fem nye årsverk.

Ifølge Skattebetalerforeningen er det usikkert hvor lang tid det vil ta å fjerne klagekøene nå, og ikke minst om nemnda kommer styrket ut av regjeringens initiativ, ettersom ni midlertidige årsverk etter planen skal bort ved årsskiftet.

– I sum ser ikke dette bra ut for dem som skal klage på skatten. Når vi vet at to av tre saker i Skatteklagenemnda i dag har ligget i ro der i mer enn ett år, er det rett og slett svært skuffende at ikke regjeringen gjør mer for å sikre skattebetalernes rettssikkerhet, sier Lothe til skatt.no.

skatteklagenemd
siv jensen
skattebetalerforeningen
rolf lothe
skatt
startsidenpromo
Nyheter
Personlig økonomi