Bygg ditt eget kraftverk

Solcellepaneler kan være en miljøvennlig og relativt lukrativ investering. Alt du trenger er et solfylt tak og 50.000-200.000 kroner.

IKKE KOMPLISERT: En installatør fra Otovo fester solcellepaneler på et hus i Oslo. Foto: NTB Scanpix
Personlig økonomi

– Alle som har en flate med mye sol kan få et godt utbytte av solceller, hevder produktleder Stig Ose Bjørneset i Fjordkraft.

– For de fleste er taket best egnet, men man må unngå at deler av anlegget blir liggende i skyggen fra trær, master eller lignende.

Bjørneset presiserer at solcellene ikke trenger «knallsol» for å produsere strøm. Det holder med dagslys.

OPPLEVER ØKT ETTERSPØRSEL: Produktleder Stig Ose Bjørneset i Fjordkraft. Foto: Fjordkraft.
Alle som har en flate med mye sol kan få et godt utbytte av solceller
Stig Ose Bjørneset, Fjordkraft

Trenger ikke «knallsol»

– Og selv om solforholdene varierer fra landsdel til landsdel, så har vi nok sol i Norge, fortsetter Fjordkrafts produktleder.

– Solinnstrålingen på Sør- og Østlandet er for eksempel på nivå med sentrale områder i Tyskland. Solceller er også mer effektive i kaldt vær.

Fjordkraft anbefaler å bruke et solkart som viser hvor på taket solforholdene er best, samt hvor mange solcellepaneler som kan installeres.

Verktøyet gir også et estimat på hvor mye brukeren kan regne med å spare.

Mulig å få Enova-støtte

Bjørneset mener de som er interessert i å installere solcellepaneler burde velge anlegg som drar mest mulig nytte av Enovas støtteordning.

– Enova gir bare støtte første gang anlegget kobles til strømnettet, påpeker han.

Den påkrevde investeringen varierer mye, men generelt er det snakk om beløp på 60.000-200.000 kroner, ifølge daglig leder Are Meininger Saudland i 2 Soler.

Et anlegg på 3,6kW koster typisk 50.000-100.000 kroner, mens ett på 10kW ligger mellom 100.000 og 200.000 kroner, opplyser han. Prisen på installasjonsarbeidet vil særlig påvirkes av taktype, beliggenhet og nett-type.

– Nybygg har ofte 400 volt, noe som forenkler større installasjoner, sier Saudland.

Trenger ikke tillatelse

Generelt trenger man ikke å søke om tillatelse for å installere solceller på enebolig.

– De eneste som må informeres om at du skal ha solceller er din netteier, for å sikre at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet, sier Bjørneset.

– Hvis du bor i tomannsbolig eller rekkehus, anbefaler vi å ta kontakt med din kommune, for å høre hvilke regler som gjelder.

Saudland utdyper at enkelte områder har krav til boligers utseende. I så fall trengs en byggesøknad, før installasjonen påbegynnes. Særskilte bestemmelser kan dessuten gjelde for vernede hus.

Salg av ekstra strøm

– Strømmen du ikke bruker selv mates inn på strømnettet, fortsetter Bjørneset.

– Du selger overskuddstrømmen ved å inngå en plusskundeavtale med en strømleverandør som betaler for overskuddskraft.

Fjordkraft melder selv at antallet kunder som ønsker å selge overskuddsstrøm har steget «betydelig» i den seneste tiden.

I tillegg har flere strømleverandører varslet at de kommer til å tilby virtuelle batterier, noe som innebærer at overskuddsstrømmen kan spares på en konto og tas ut når egenproduksjonen faller, for eksempel om vinteren.

Lønnsom investering

Bjørneset er overbevist om at solceller kan gi god avkastning, i tillegg til å være miljøvennlige.

– Dette er en langsiktig investering, men en vanlig husholdning kan forvente å dekke 10–20 prosent av det årlige strømforbruket med et solcelleanlegg, sier han.

– Sett over solcellenes levetid på 25-35 år, sier det seg selv at dette har en stor verdi.

De faktiske tallene vil avhenge av strømprisen, som svinger mye. Tendensen er imidlertid at kraft blir stadig dyrere – og at solcelleanleggets årlige avkastning derfor burde stige over tid. Et annet pluss er at installerte solcellepaneler typisk øker verdien av en bolig, ifølge Bjørneset.

Særlig bra for bønder

– Store anlegg er normalt de mest lønnsomme, men små anlegg under 3,6kW kan også være svært lønnsomme, ettersom de kan bruke rimeligere 1-fase invertere, tilføyer Saudland.

– Dersom anlegget skal være større enn 3,6kW, er det i Norge krav om 3-fase tilkobling.

Ifølge 2 Solers daglige leder, sparer bønder med stort strømforbruk desidert mest på å installere solcelleanlegg.

– Disse anleggene har ofte nedbetaling på 6-8 år, og i løpet av levetiden tjener en inn 3-4 ganger investeringskostnaden, sier han.

For ordinære boligeiere er nedbetalingstiden typisk 12-15 år, ifølge Bjørneset og Saudland.

ANBEFALER JEVNLIG INSPEKSJON: Daglig leder Are Meininger Saudland i 2 Soler. Foto: 2 Soler.
Store anlegg er normalt de mest lønnsomme
Are Meininger Saudland, 2 Soler

Lett å vedlikeholde

På kostnadssiden er tallene generelt lave, ettersom solcelleanlegg krever lite vedlikehold.

– Dagens solcellepaneler er robuste og har en levetid på over 30 år, mens inverteren, som gjør det mulig å sende strøm ut på strømnettet, må byttes etter 15 år, sier Bjørneset.

– I tillegg burde elektrisk installasjon inspiseres jevnlig for feil eller skader, tilføyer Saudland.

2 Solers daglige leder påpeker at solceller i dag er en «gammel» og godt utprøvd teknologi, og at nye solceller av høy kvalitet bare har en feilrate på en av 10.000.

Vekst i solcellekapasitet, Europa (GW)

År Kapasitet

2008 11

2009 17

2010 31

2011 53

2012 71

2013 91

2014 89

2015 95

2016 98

2017 105

2018 119

Kilde: IEA.

Elspotprisen, Norge

År Øre/kWh

2012 29,1

2013 34,8

2014 30,6

2015 26,7

2016 31,6

2017 34,4

2018 48,6

Kilde: SSB. Kraftpris ekskl. avgifter.

Enovas støtteordning

Frem til 1. april 2020

Fast støttesats: 10.000 kr

Sats pr. installert effekt*: 1.250 kr pr. kW

Etter 1. april 2020

Fast støttesats: 7.500 kr

Sats pr. installert effekt*: 1.250 kr pr. kW

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. mars 2020. 

*Opp til 15 kW.

Avkastningsestimat

Brutto yield pr. år 6,7% - 8,3% (Nedbetalingstid, 12-15 år)

Nedskrivning pr. år 3,3% (Nedskrivningsperiode, 30 år)

Årlig avkastning 3,4% - 5,0% (før og etter skatt*)

Alternative investeringer:

10-årige statsobligasjoner 1,4% (før skatt)

1,1% (etter skatt)

Boliglån med fast rente 2,8% (før skatt)

2,2% (etter skatt)

*Forutsetter at all strømproduksjonen benyttes til å redusere egne strømregninger.

fjordkraft
solceller
solcellepaneler
strøm
kraftverk
strømprisene
kraftprisene
Nyheter
Personlig økonomi