Fakta om trygderettigheter

Dette er de nye reglene for hvilke rettigheter som gjelder for mottakere av sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger:

FØLG MED I TIMEN: Mottakere av sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger har mye å sette seg inn i. Foto: Eivind Yggeseth
Personlig økonomi

* Folketrygdlovens vilkår for å motta slike kontantytelser må være oppfylt. Det betyr blant annet at mottaker må ha bosted i Norge.

* For mottakere av sykepenger gjelder det både aktivitetskravet og medvirkningsplikten. For mottakere av arbeidsavklaringspenger må aktivitetsplanen følges, og mottaker må aktivt bidra til avklaring av egen arbeidsevne.

* Bestemmelsen i Folketrygdloven om at mottaker som hovedregel må oppholde seg i Norge, gjelder imidlertid ikke lenger. I stedet er kravet at man må oppholde seg i Norge eller et annet EØS-land.

* Et krav om at man må melde fra om eventuelle opphold i et annet EØS-land til Nav i forkant, er under vurdering.

trygd
trygdeoppgjør
nav
Nyheter
Personlig økonomi