I nesten ti år har Egil Caspersen betalt for en boligalarm han ikke har hatt

Egil Caspersen har hvert halvår betalt regningen for boligalarmen hos Verisure, men da han sa opp fasttelefonen for nesten ti år siden, sluttet alarmen å virke.

OVERRASKET: Egil Caspersen ble overrasket over at alarmen hans ikke hadde fungert på mange år, uten at Verisure hadde oppdaget det. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Personlig økonomi

Tidligere i år skulle Egil Caspersen pusse opp kjøkkenet i sin bolig på Nesodden, og en vegg ble revet ned. Dermed kom håndverkerne i skade for å ha kuttet over en ledning til alarmanlegget.

Egil Caspersens ringte sporenstreks til Verisure.

– Da fikk jeg beskjed om at alarmen min var knyttet opp til fasttelefonen. Men fasttelefonen min har jeg jo sagt opp, for et sted mellom fem og ti år siden, sier Caspersen.

I mellomtiden har han hvert halvår betalt regningen,som i dag er på nesten 3.500 kroner, for produktet som ifølge regningen heter «Døgnovervåket alarmtjeneste».

Informasjonsplikt

Hos kundeservice fikk han beskjed om at det var hans ansvar å informere om at fasttelefonene er sagt opp.

– Juridisk er det sikkert riktig, sier Caspersen.

– Og det står sikkert også i kontrakten jeg inngikk da jeg fikk alarmen. Men den kontrakten står i en perm, og jeg pleier ikke å lese den så ofte. Det tror jeg gjelder for mange andre også, sier han.

– Jeg synes det er for mye å forlange av kunden, og synes det er utrolig at selskapet ikke har systemer som fanger opp at det ikke lenger er kontakt med anlegget, sier han.

– Jeg har betalt for en tjeneste jeg ikke har fått, og det synes jeg ikke er greit.

Jeg har betalt for en tjeneste jeg ikke har fått, og det synes jeg ikke er greit.
Egil Caspersen

Kan gjelder flere

Egil Caspersen er langt fra alene om å ha sagt opp fastelefonen sin.

– Telenor har i dag rundt 165.000 privatkunder med tradisjonell fasttelefon, i tillegg til cirka 75.000 bedriftskunder, sier Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge.

I 2001 hadde Telenor over 2,1 millioner aktive telefonlinjer over kobbernettet.

VET IKKE: -Telenor har ikke kjennskap til hva den enkelte telefonlinje brukes til, sier Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

– Etter dette har det falt jevnt og trutt. I fjor falt kundemassen i privatmarkedet med 25 prosent. Etterspørselen er nå konsentrert rundt mobildekning og høyhastighetsfiber, sier Line.

– Telenor har ikke kjennskap til hva den enkelte telefonlinje brukes til. Men når vi er i kontakt med kundene i forbindelse med avviklingen av kobbernettet, orienterer vi om at kunden må ta kontakt med eventuell alarmleverandør for å få alarmen overført til alternativ teknologi, for eksempel mobilnettet.

Fakta om boligalarm

I Norge har 19 prosent, eller rundt 500.000 husholdninger, installert boligalarm tilknyttet en alarmsentral. Det er fem ganger så mange som for 20 år siden.

Verisure og Sector Alarm er de to største aktørene i Norge på boligalarmer.

Hos Sector Alarm har nesten 80 prosent av kundene alarmen koblet opp via internett, med mobilnettet som alternativ kanal, mens de resterende har mobilnettet som hovedkanal.

Også hos Verisure er oppkobling via både bredbånd og mobilnettet det mest vanlige. Selskapet har også en alarmløsning som er helt uavhengig av telefonisk kontakt med kunden.

Både Sector Alarm og Verisure oppgir at en «svært lav andel» i dag har oppkobling via fasttelefon.

Liten andel

Egil Caspersen har, frem til nå, vært en av Verisures nesten 250.000 kunder i Norge. 

– Først og fremst synes vi selvsagt at dette er en lei sak, sier Glenn Støldal, PR-ansvarlig i Verisure.

– I og med at det kun dreier seg om noen ytterst få kunder som fortsatt belager seg på oppkobling via kun fasttelefon, har vi heldigvis svært sjelden slike hendelser. Samtidig vil vi spesielt oppfordre disse kundene til å jevnlig sjekke at overføringen av alarmsignalene fungerer som de skal, og gjerne kontakte oss dersom de ønsker en oppgradering.

 – Totalt sett er det snakk om én promille av våre kunder som har slike gamle anlegg som er knyttet opp kun via fasttelefon, sier Støldal. 

Han bekrefter at det er kundens plikt å informere Verisure. 

– De kundene som fortsatt har veldig gamle alarmanlegg som er avhengig av fasttelefonlinje, vil være nødt til å informere oss dersom de avslutter sin fastlinje. Dette for at vi skal kunne gjøre nødvendige oppgraderinger, om kunden da ikke har gjort dette på eget initiativ allerede.

Kommunikasjon

- Hvordan informerer dere kundene om at en boligalarm kan være knyttet opp mot fasttelefonen?

– Vi har løpende kommunikasjon til våre eksisterende kunder både via e-post og til tider vanlig brevpost. I denne informasjonen informerer vi ofte om mulighetene til å oppgradere til nyere teknologi som gjør at man ikke lenger er avhengig av for eksempel fasttelefon. De aller fleste kundene våre har oppgradert anleggene sine.

– Men det er sikker endel, som Egil Caspersen, som ikke har tenkt på at alarmanlegget de har er avhengig av fasttelefonlinjen. Informerer dere godt nok?

KUNDENS PLIKT Å INFORMERE: Glenn Støldal I Verisure Foto: Verisure

 – Vi bruker store ressurser på både markedsføring og kundekontakt, men med en kvart million kunder er det vanskelig å nå ut til absolutt alle. 

– Vi ønsker selvsagt at alle våre kunder skal benytte vårt mest moderne alarmsystem, noe de aller fleste gjør. Alle våre kunder med eldre anlegg skal ved flere anledninger ha fått tilbud om oppgradering. 

– Samtidig er dette en påminnelse om at vi må se ekstra godt på rutinene våre når det gjelder oppfølging av de få kundene som kun har fasttlefon, da vi selvsagt forstår at det blir stadig færre som beholder sin fasttelefon.

Linjetest

Sector Alarm har rundt 180.000 alarmkunder i Norge. 

– Vi har en løpende utskifting av eldre alarmsystemer som er tilkoblet fasttelefon, sier Sissel Eckblad, kommunikasjonssjef i Sector Alarm. 

– Alarmsystemer tilkoblet fasttelefon er synkende og gjelder i dag kun en svært liten del av vår kundebase.

 –Hvordan informerer dere kundene om at en boligalarm kan være knyttet opp mot fasttelefonen?

– Det er mange år siden vi har tilbudt oppkobling via fasttelefon som en tjeneste til våre kunder. Vi har et løpende program for eksisterende kunder der vi tilbyr oppgradering og utskifting av eldre alarmsystemer.

– Uavhengig av type eller alder på alarmsystemet vil alle våre kunder bli fulgt opp jevnlig for å sikre at overføringen til vår alarmstasjon er ok. Eldre alarmsystemer som ikke utfører automatisk linjetest regelmessig har vi gode prosesser for å følge opp. For å være kunde hos Sector Alarm er det krav til at alarmsystem uten automatisk linjetest må testes av kunde når påminnelsen fra oss kommer. Hvis ikke dette blir utført vil vi iverksette en prosess som i ytterste konsekvens kan ende i at vi fra vår side avslutter abonnementet. Vi vil ikke ta betalt for en tjeneste vi ikke får verifisert at virker som den skal, sier Eckblad.