Gjelden øker blant boligkjøpere

Gjelds- og belåningsgraden blant låntakere som tar opp nye nedbetalingslån blir større.

Låntakere som tok opp nye nedbetalingslån med pant i bolig, hadde i årets boliglånsundersøkelse en samlet gjeld som andel av brutto årsinntekt (gjeldsgrad) på 342 prosent. 

Det er åtte prosentpoeng høyere enn fjoråret, ifølge Boliglånundersøkelsen 2019 fra Finanstilsynet. Se Finanstilsynets pressekonferanse øverst i saken.

Gjeldsgrad over 400 prosent

Andelen blant nye nedbetalingslån til låntakere med gjeldsgrad over 400 prosent, økte til 45 prosent i årets undersøkelse. I fjor var andelen 41 prosent.

– Høy og økende gjeld i husholdningene utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet, melder Finanstilsynet.

Samlet belåningsgrad, lån med pant i bolig, var 65 prosent for nye nedbetalingslån, litt høyere enn i 2017 og 2018. 

Det går frem av undersøkelsen at nordmenn har høy husholdningsgjeld sammenlignet med andre europeiske land.

Yngre høyest gjeld

Ifølge Finanstilsynet har mange både høy gjeldsgrad og høy belåningsgrad. 23 prosent av samlede nye nedbetalingslån ble tatt opp av låntakere med belåningsgrad over 75 prosent og gjeldsgrad over 400 prosent, skriver Finanstilsynet.

Det er førstegangskjøpere og yngre låntakere som har høyest gjeld med tanke på inntekt og belåningsgrad på boligen. 

– De er særlig sårbare, melder Finanstilsynet.

Trosset råd

Finansminister Siv Jensen (Frp) trosset for ti dager siden Finanstilsynets råd om å gjøre boliglånsforskriften strengere. 

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, sa Siv Jensen.