KjøpLogg inn

Høy og økende gjeld i husholdningene

I årets Boligundersøkelse fremgår det at gjelds- og belåningsgrad øker blant låntakere. Aldersgruppen over 65 år har økt belåningen med 22 prosentpoeng fra fjoråret. 

Publisert 26. nov. 2019 kl. 08.50
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 280 ord
GJELDSØKNING: Generelt viser Boliglånsundersøkelsen at både gjelds- og belåningsgrad har økt blant låntakere som har tatt opp nye lån. Her med avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud. Foto: Stian Lysberg Solum

I går fremla Finanstilsynet Boligundersøkelsen for 2019. Undersøkelsen viser generelt at både gjelds- og belåningsgrad har økt blant låntakere. 

I årets boliglånsundersøkelse hadde låntakere som tok opp nye nedbetalingslån med pant i bolig, en samlet gjeld som andel av brutto årsinntekt (gjeldsgrad) på 342 prosent. Det er 8 prosentpoeng høyere enn i 2018, heter det i rapporten.

Forslag om strengere regulering

Tidligere i år har Finanstilsynet foreslått en innstramming i boliglånsforskriften, blant slike at gjeldsgraden (lån i forhold til inntekt) maksimalt skulle utgjøre 4,5. Dette forslaget kom som følge av økt finansiell risiko grunnet høy og økende gjeld blant husholdningene. 

Det ser ut til at forskriften fra 1. januar 2017 har bidratt til at det gis færre lån der gjeldsgraden er over fem ganger inntekt, ettersom andelen av nye nedbetalingslån til låntakere med en slik gjeldsgrad nå er lavere enn i 2016. 

«Pusher» grenser

Til tross for at boligforskriften har bidratt til at det gis færre lån der gjeldsgraden er over fem ganger inntekt, har andel utlån til låntakere med gjeldsgrad opp mot boliglånsforskriftens grense økt. 

Omlag 12 prosent av innvilget lånebeløp ble i 2019 gitt til låntakere med gjeldsgrad mellom 475 og 500 prosent, fremgår det i rapporten. 

Eldre slenger seg på gjeldsbølgen

Gjeldsgraden blant eldre øker, og flere tar opp nye boliglån. Samlet gjeldsgrad for 65 år og eldre som tok opp nye nedbetalingslån, var 291 prosent i årets undersøkelse sammenlignet med 269 prosent i samme undersøkelse i fjor. 

13 prosent av lånene til personer som er 65 år og over, gikk utover ett eller flere krav i boliglånsforskriften.

Les rapporten her.