Menn tjener 169.000 kroner mer enn kvinner

Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn minsker litt, men det er fortsatt et gap.

ULIKHETER: Det er forskjell på inntekten blant menn og kvinner. Foto: NTB SCANPIX
Personlig økonomi

Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt var i 2018 på 387.000 kroner blant de som hadde inntekt i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) skattestatistikk for personer.

Til sammenligning hadde menn bruttoinntekt på 556.000 kroner, 169.000 kroner.

 Kvinners andel av menns bruttoinntekt økte fra 69,5 prosent i 2017 til 69,5 prosent i 2018.

501 milliarder kroner

Fastsatt skatt pr. person var i snitt 132.300 kroner, 99.000 for kvinner og 163.000 for menn. Det blir i sum 501 milliarder kroner i personlig skatteplikter.

Personinntekt lønn økte i snitt med 3,6 prosent i 2018, opp fra en vekst på 2,5 prosent i 2017. Pensjoner økte med 3,3 prosent. 

SSBs undersøkelse viser at 383.000 personer var oppført med aksjesparekonto i 2018, en økning på 177.000 fra 2017. 74.000 av de som opprettet aksjesparekonto sist år var kvinner.