Nordnet-kundene laster opp med aksjefond

Suksessfond er stadig pop.

TROSSER HØYDESKREKKEN: Kundene laster opp med aksjefond hos Bjørn Erik Sættem og Nordnet. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

November-statistikk viser at Nordnets fondskunder nettokjøpte fond for 272 millioner kroner i løpet av måneden. 

Aksjefond ble kjøpt for 243 millioner kroner, kombinasjonsfond og rentefond for hhv. 25 og fire millioner kroner.

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem konstaterer at november ble nok en sterk børsmåned globalt, med stadig nye rekordnoteringer i USA. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 steg 3,5 prosent, mens Euro Stoxx 50 steg nesten tre prosent i november. Oslo Børs endte måneden om lag uendret.

«FOMO» og «TINA»

Sættem forklarer oppgangen med at USA og Kina ser ut til å få på plass en såkalt «fase 1» av handelsavtalen, at Storbritannia går mot en myk Brexit, samt at «krakksesongen» er forbi.

– Det er nå 11 år siden finanskrisen, og det har gått 11 år uten et skikkelig børsfall. En del av våre kunder synes nok fallhøyden er stor. Likevel laster de opp med aksjefond. «FOMO» og «TINA» kan nok være noe av forklaringen her, sier Nordnet-økonomen.

Han viser til de amerikanske uttrykkene «fear of missing out» og «there is no alternative».

Disse viser til at investorer kjøper aksjer av frykt for å gå glipp av videre børsoppgang, samt at de samme investorene synes rentene er så lave at de ikke finner gode alternativer til aksjer.

Kjøper globalt, selger norsk

De tre mest kjøpte fondene i november er DNB Teknologi, KLP AksjeGlobal Indeks V og DNB Global Indeks.

- Disse fondene har vært populære blant kundene våre veldig lenge, og det er ikke uten grunn. Favoritten DNB Teknologi har gitt mellom 20 og 25 prosent årlig avkastning siste tre, fem og ti år. Og de to globale indeksfondene gir global aksjeeksponering til en billig penge, sier Sættem.

Fire av de fem mest solgte fondene er norske aksjefond som investerer på Oslo Børs: Alfred Berg Gambak, Nordnet Superfondet Norge, DNB Norge Indeks og Forte Trønder.

– Salg av norske aksjefond er en trend vi har sett en stund. Våre fondskunder tror tydeligvis det er mer å hente på globale aksjefond enn norske. Det kan også være at flere ser fordelen med å ha en mer diversifisert portefølje for å få bedre risikospredning, avslutter spareøkonomen.

Mest kjøpte fond

1) DNB Teknologi
2) KLP AksjeGlobal Indeks V
3) DNB Global Indeks
4) Nordnet Smart 15
5) Fidelity Global Technology
6) Odin Eiendom
7) KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
8) Handelsbanken USA
9) DNB Grønt Norden
10) Alfred Berg Nordisk Eiendom

Mest solgte fond

1) Holberg Likviditet
2) Alfred Berg Gambak
3) Nordnet Superfondet Norge
4) DNB Norge Indeks
5) Forte Trønder
6) KLP AksjeGlobal Indeks IV
7) DNB Aktiv Rente
8) Holberg Kreditt A
9) Forte Norge
10) JPM US Technology