Kutter prisene på aktive DNB-fond

Nå kutter DNB prisene på aksjefond også for kunder som ikke ønsker resultatavhengige honorarer.

KUTTER PRISER OG SPISER ANDELER: Håkon Hansen, DNB Wealth Management and Insurance. Foto: Stig Bjarne Fiksdal

For de fleste kundene vil prisen bli redusert med rundt 20 prosent, ifølge DNB, som trekker frem DNB Teknologi frem som et eksempel: Forvaltningshonoraret senkes fra 1,5 prosent til 1,2 prosent.

Vi er i en fase med større oppmerksomhet fra kunder og myndigheter om prising av fond
Håkon Hansen, DNB Wealth Management and Insurance

DNB Teknologi var blant de ti fondene som DNB ga en alternativ honorarstruktur i februar i fjor: Det faste honoraret på 1,50 prosent ble kuttet til 0,75 prosent, men lagt til 20 prosent av meravkastning i forhold til indeks (med høyvannsmerke).

Resultatavhengige og -uavhengige

– Var det ikke så mange kunder som hoppet over på den modellen i fjor?

– Jo, mange hoppet over på den, sier Håkon Hansen, adm. direktør i DNB Wealth Management and Insurance.

– Det vi gjør nå, er å harmonisere prisene mellom de som valgte løsningen med resultatavhengig honorar og de som ikke gjør det.

Et fast honorar på 1,2 prosent i DNB Teknologi er konsistent med hva modellen med 0,75 prosent pluss 20 prosent av mer avkastning historisk ville gitt over tid, ifølge Hansen. 

Nå flytter DNB 14 aksjefond med forvaltning på 30 milliarder kroner inn i den nye N-klassen, som gir adgang til de nye honorarene. I løpet av året skal all forvaltning som ikke ligger i R-klassen (med resultatavhengige honorarer) flyttes til N-klassen.

Tar andeler

I retailmarkedet fikk DNB 2 milliarder av samlet nettotegning på 5 milliarder kroner i 2019. Alt i alt fikk DNB 60 prosent av netto nytegning i fjor.

– Vi tror at det vi gjorde på priser i fjor ble lagt merke til, sier Hansen.

Av honoraret på 1,2 prosent i DNB Teknologi går 1,05 prosentpoeng til selve forvaltningshonoraret og 0,15 prosentpoeng til distribusjonsleddet.

– Det er et betydelig kutt i forhold til hva distribusjonsleddet har fått tidligere. I henhold til MiFID II-direktivet må distributørene dokumentere verdien som kundene får, sier Hansen.

DNBs avgift på 0,2 prosent i forvaltning av passive indeksfond legger da et tak på hvor mye bankens aktivt forvaltede fond kan ta seg betalt for selve distribusjonen.

– Vi er i en fase med større oppmerksomhet fra kunder og myndigheter om prising av fond, sier Hansen om erfaringene siden priskuttet i februar i fjor.

Blant kundene ser han to tendenser: Større interesse for passive fond, samt innen aktive fond større interesse for kostnadene.

– Mediene er opptatte av det, myndighetene er mer opptatte av det, og kundene har mer tilgang på lovpålagt informasjon, sier Hansen.