Slik overlever du en krig

Fem eksperter diskuterer hvordan du best beskytter din portefølje – og kanskje ditt liv – i et krigsscenario.

FORBEREDT PÅ KRIG: Spanske soldater under en NATO-øvelse nær Oppdal. Foto: NTB Scanpix

Likvideringen av General Quasem Soleimani og Irans hevnangrep mot amerikanske baser i Irak skapte tidligere i denne måneden ny frykt i finansmarkedene.

Enkelte sammenlignet hendelsene med dem som i sin tid utløste Første verdenskrig i 1914.

Verdien av «trygge havner» og olje skjøt opp, mens enkelte børser falt kraftig. Siden har investorene gjenvunnet roen og markedene normalisert seg. Fortsatt vurderer mange imidlertid hvordan de burde beskytte seg, dersom en mer omfattende krig bryter ut.

Kan utløse valutakollaps

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management er blant dem som har studert temaet.

– Dersom man befinner seg i et land som bruker betydelige midler på krigføring, og krigen utkjempes lokalt, vil valutaen trolig kollapse, hevder han.

– Det skyldes at myndighetene sannsynligvis blir desperate og trykker penger – noe som i sin tur skaper inflasjon.

Det vil i så fall være best å flytte pengene ut av det krigsrammede landet, ifølge Næss.

Kjøp «fredelige» valutaer

– Amerikanske dollar sees ofte som en trygg havn, men hvorvidt dette i praksis er tilfellet avhenger trolig av hvem som kriger, sier Næss.

– Land som bruker mye av sitt budsjett på krig vil trolig oppleve valutasvekkelse, så pengene bør flyttes til gode land som holder seg lengst mulig utenfor krigshandlingene.

Investeringsdirektør Peter Andersland i Harvest Funds legger til at det kan være lurt å ha en litt større kontantbeholdning enn normalt.

– Dette gir både en sikkerhetsmargin i forhold til egen situasjon, men også en opsjon til å kjøpe ting billigere på et senere tidspunkt, forklarer han.

HAR STUDERT AVKASTNINGSTALLENE: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management. Foto: Iván Kverme
...pengene bør flyttes til gode land som holder seg lengst mulig utenfor krigshandlingene
Robert Næss, Nordea Investment Management

Kan få høy børsavkastning

– Etter hvert som krigen utkjempes og valutaen har vært svak, vil det også være muligheter for god avkastning i aksjemarkedene, fortsetter Næss.

– Et bisart eksempel er Syria, hvor børsen er opp med 300 prosent i lokal valuta, siden borgerkrigen startet i mars 2011.

Blant annet hadde flere av de børsnoterte syriske bankene solid lønnsomhet i perioden.

Målt i dollar var børsoppgangen imidlertid langt mindre imponerende, ettersom den lokale valutaen svekket seg med 60 prosent frem til høsten 2016, da den ikke lenger ble handlet.

Næss påpeker også at en begrenset datamengde gjør det vanskelig å trekke robuste konklusjoner, ettersom land med lokale kriger ofte ikke har velutviklede børser.

Ekstra bra i krigsperioder

– Data fra noen av de største børsene viser at aksjer har gitt ekstra høy avkastning i krigstider, sier partner Nils-Odd Tønnevold i rådgivningsselskapet Connectum. Han og kollega Richard Stott mener imidlertid at det er risikabelt å forsøke å velge sektorer som ventes å gjøre det særlig bra. 

I stedet anbefaler de indeksfond og fond som automatisk plukker aksjer med karakteristikker som tidligere har gitt meravkastning («indeksnære faktorfond»). 

– Når det gjelder aksjer, bør du ha en veldig bredt og systematisk diversifisert portefølje på tvers av markeder og valutaer, hevder Stott. 

– Valutasikring av aksjer viser sjelden noen positiv kost/nytte over tid, men er en ekstra kostnad som bør unngås.

ANBEFALER INDEKSNÆRE FOND: Partnerne Nils-Odd Tønnevold (t.v.) og Richard Stott i rådgivningsselskapet Connectum. Foto: Connectum
...aksjer har gitt ekstra høy avkastning i krigstider
Nils-Odd Tønnevold, Connectum

Våpenprodusentene tjener

Andersland viser imidlertid til at ulike sektorer ofte har levert svært forskjellig avkastning i perioder med krig.

– Våpenprodusenter gjør det vanligivs bra, og nå er også bedrifter som driver med cybersikkerhet aktuelle kandidater, utdyper han.

Råvareprisene kan dessuten stige mye, som følge av både økt etterspørsel og logistikkmessige flaskehalser, ifølge forvalteren.

– Gullgruver og solide integrerte oljeselskaper kan dra nytte av dette, sier han.

Forsiktig med høyrentelån

Derimot vil leverandører av kapitalvarer ofte rammes negativt, dersom krigen skaper usikkerhet og gjør at bedrifter venter med å gjøre investeringer.

– Også forbrukerne vil typisk avvente kjøp av ting som kan utsettes, mens flyselskapenes lønnsomhet kan svekkes av høyere drivstoffkostnader, forklarer Andersland.

– Man burde dessuten være veldig forsiktig med høyrenteobligasjoner.

Høyt ratede statsobligasjoner er derimot en «trygg havn», påpeker han.

Fysisk gull eller gullfond?

Både Næss og Andersland nevner at gullprisen ofte stiger i perioder med geopolitisk usikkerhet.

De er imidlertid uenige om det er best å eie børsnoterte gullfond eller fysisk gull i et krigsscenario.

Næss viser til at førstnevnte typisk opererer med lave kostnader og i høy grad følger gullprisen. Dessuten må man i Norge betale moms ved kjøp av gullbarrer.

– Det er alltid tryggest med fysisk gull, konstaterer Andersland.

– Gullet kan fysisk oppbevares i for eksempel Sveits, og ved behov kan man selge det og overføre provenyet til en vanlig bankkonto hvor som helst i verden.

Harvest-forvalteren advarer at man med et børsnoterte gullfond risikerer at det ikke finnes nok fysisk gull til å dekke alle fondsandelene. Og i et ekstremt tilfelle kan det digitale handelssystemet bryte sammen og gjøre det vanskelig å selge børsnoterte fond, sier Stott.

ANBEFALER GULL: Investeringsdirektør Peter Andersland i Harvest Funds. Foto: Hegnar Media
Det er...alltid tryggest med fysisk gull
Peter Andersland, Harvest Funds

Bolig uten veiforbindelse

Hva om vi får en Tredje verdenskrig?

– Mitt råd er i så fall å kjøpe et småbruk i skogen, uten veiforbindelse, svarer investeringsdirektør Albert Collett i Arctic Fund Management.

I skrekkscenarioet burde man ha med seg tilstrekkelig med settepoteter, kjøpe en litt eldre dieseltraktor og bygge opp et drivstofflager, anbefaler forvalteren.

– Ta gjerne med noen villsvin og høner også, legger han til.

– Det er viktig at det ikke er krøtterstier eller traktorspor, for selv fienden liker å gå eller lete der andre har gjort det før.

Tønnevold i Connectum spøker at din bolig i det minste burde ha en bombesikker vinkjeller.

– Der kan du søke tilflukt og nyte vinen. mens du venter på at forholdene skal normalisere seg, sier han.

HAR VURDERT KRIGSCENARIO: Investeringsdirektør Albert Collett i Arctic Fund Management. Foto: Eivind Yggeseth
Mitt råd er i så fall å kjøpe et småbruk i skogen
Albert Collett, Arctic Fund Management

Ekspertenes anbefalinger for krigstider

Kjøp: Gull, høyt ratede statsobligasjoner, «fredelige» valutaer og aksjer i enkelte sektorer som våpenprodusenter, integrerte oljeselskaper og gullgruver.

Unngå: Høyrenteobligasjoner, valutaer i krigsland og aksjer i enkelte sektorer som flyselskaper, produsenter av kapitalvarer og produsenter av luksusvarer

Utvalgte aksjer

Gullgruver: Barrick Gold, Newmont Goldcorp, Polyus Gold, Newcrest Mining

Integrerte oljeselskaper: Chevron, Total, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Equinor

Våpenprodusenter: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, BAE Systems, Northrop Grumman, General Dynamics, Airbus, Thales Group, Kongsberg Gruppen

Annualisert totalavkastning, S&P 500

Andre verdenskrig11,8%
10. sept. - 10. des. 200120,2%
Gulfkrigen I 1990-9111,9%

Nordea Investment Management