Honorarkutt i DNB provoserer Sbanken

DNB skviser konkurrentene ved å flytte fondsinntekter fra distribusjon til forvaltning, klager Sbanken. Konkurransen kan bli svakere, erkjenner DNB.

FRYKTER SKVIS: Adm. direktør Øyvind Thomassen i Sbanken frykter effekten av honorarkutt i DNB på egen bank. Foto: Iván Kverme
Personlig økonomi

DNB kuttet forrige uke forvaltningshonorarer på ny. Samlet forvaltningshonorar blir redusert, men det som blir betalt til distribusjonsleddet blir kuttet enda mer. Til gjengjeld får selve forvaltningsleddet økte inntekter.

– Dette grepet er konkurransevridende og konsentrerer markedsmakten hos de største fondsforvalterne, sier Øyvind Thomassen, adm. direktør i Sbanken.

– På samme tid svekker det både konkurranseevne- og mulighet for uavhengige distributører som oss i Sbanken.

Han ber myndighetene ta grep.

– Om DNB kommer unna med dette, vil med all sannsynlighet flere av de større aktørene gjøre det samme, noe vi allerede har fått indikasjoner på at vil skje. Dette vil gjøre det nær sagt umulig for oss å konkurrere om norske fond, noe som i siste instans går ut over alle norske kunder og deres pengesparing.

Minus 0,6 + 0,3 = Minus 0,3

DNB har justert sammensetningen av og nivået på forvaltningshonoraret i flere runder. Siden MiFID II-direktivet fra EU satte i gang prosessen, er samlet forvaltningshonorar i for eksempel aksjefondet DNB Teknologi redusert med 0,3 prosentpoeng (i modellen med resultatuavhengig honorar): Returprovisjonen til distribusjonsleddet er redusert med 0,6 prosentpoeng, men honoraret til forvaltningsleddet har steget med 0,3 prosentpoeng. 

Blir konkurransen mindre fordi det blir færre distributører? Det kan fort bli tilfelle her, som i andre bransjer.
Håkon Hansen, DNB Wealth Management

– Med dette kan de effektivt stanse videre prispress ettersom konkurransen i dag kommer fra distribusjonsleddet, ifølge Thomassen i Sbanken.

– Samtidig gjøres trekket før MiFID II er ordentlig implementert i det norske markedet slik at konsekvensene er vanskelig for kunder å se. Dette hindrer videre prisreduksjon på vegne av den norske forbruker, og absurd nok skryter DNB av grepet. Dette provoserer oss enormt.

– DNB Bank har som distributør mottatt 0,15 prosent i returprovisjon i ett år nå, fra både DNB Asset Management og fra andre fondsleverandører, sier Håkon Hansen, konserndirektør i DNB Wealth Management.

– Når vi tar betalt 0,20 prosent for forvaltning av passive indeksfond, legger det et tak på hvor stor returprovisjonen i aktive fond kan være. I tillegg skal vi ikke tjene mer på å anbefale aktivt forvaltede fond enn passive fond.

DNB: Tøffere for distributørene

Tidligere var forvaltningshonoraret i DNB Teknologi 1,5 prosent, hvorav 0,75 prosent tilfalt distribusjonsleddet og 0,75 prosent tilfalt forvaltningsleddet. Etter det siste honorarkuttet, som Finansavisen skrev om fredag, skal kundene betale 1,2 prosent, hvorav 0,15 prosent til distributøren og 1,05 prosent til forvalteren. 

– Sånn sett er regnestykket ditt riktig, sier Hansen.

– Distributørene får en tøffere hverdag enn før.

ERKJENNER AT KONKURRANSEN KAN BLI SVAKERE: Men det viktige er transparensen og at prisen ut til kundene blir lavere, sier konserndirektør Håkon Hansen i DNB Wealth Management. Foto: Stig Bjarne Fiksdal

– Svekker det konkurransen i distribusjonsleddet?

– Alle distribusjonskostnadene må være transparente. Jeg må gjøre noe verdiøkende for å kunne ta betalt for distribusjonen. Blir konkurransen mindre fordi det blir færre distributører? Det kan fort bli tilfelle her, som i andre bransjer. Men det viktige er transparensen og at prisen ut til kundene blir lavere.

– Kundene er nok klar over kuttet i samlet honorar, men er de klar over at det er satt sammen av et kraftig kutt i honoraret til distribusjon og en økning av honoraret til forvaltningsleddet?

– Du kan også spørre om kundene tidligere har vært klart over hvordan honoraret har vært fordelt. Reduksjonen på 20 prosent samlet kommer kundene til gode, sier Hansen.

Det er heller ikke slik at DNB selv ikke merker kuttet i distribusjonshonoraret, påpeker han.

– Den aller, aller største distributøren av DNB-fond er DNB selv, sier Hansen.