Holberg-forvalter: – Forstår godt at indeksfond frister

Men Harald Jeremiassen i Holberg eier ingen frykt.

MODIG, AKTIV OG FLINK: En aktiv forvalter må tørre å avvike fra indeksen på kortere sikt for å kunne gjøre en god jobb på lang sikt, mener Harald Jeremiassen. Hans Holberg Global har slått markedet helt siden han overtok fondet i 2011. Foto: Holberg Fondene

– For aktive forvaltere, som skal investere utenom indeksene, er det naturligvis blitt vanskeligere å slå markedet i de senere årene. Pengestrømmene har gått ut av aktive fond og inn i de store indeksselskapene, og bidratt til økt verdsettelse av disse, sier forvalteren av Holberg Global.

Han viser til at over 11.000 milliarder dollar er plassert i indeksfond på verdensbasis, mer enn ti ganger det norske Oljefondet. 

I USA utgjør indeksfond nå nesten halvparten av fondsmarkedet.

Vi skal fortsette å stå tidlig opp og jobbe hardt
Harald Jeremiassen, aktiv Holberg-forvalter

Jeremiassen mener finansmarkedene trenger forvaltere som aktivt kan verdsette verdipapirer, men også at aktive forvaltere må bli flinkere til å plukke de beste selskapene.

– Sterkere konkurranse er bra. Vi er allerede på reisefot én til to uker i måneden for å møte selskaper, og kommer ikke til å legge om arbeidsmåten. Vi skal fortsette å stå tidlig opp og jobbe hardt, understreker han.

Holberg-forvalteren synes det er tydelig at mange forvaltere føler et press på å slå indeksen.

– Dette presset oppfattes nok som ekstra sterkt om en har slitt med å slå indeksen over tid, og føler seg utrygg på egen arbeidsplass, sier Jeremiassen.

Mindre feilmargin

Han tror presset føles ekstra sterkt for forvaltere i større banker som gjerne tilbyr et spekter av produkter. Kanskje må det tas grep lenge før god avkastning materialiserer seg.

– Det blir minst like viktig å unngå store negative indeksavvik på kort sikt, for å unngå å uroe kundene, enn å oppnå høyest mulig avkastning på lang sikt. For en frittstående investor som Holberg gir dette muligheter. Vi vet at vi får lov til å avvike fra indeksen på kort sikt, så lenge vi leverer meravkastning over tid, sier Jeremiassen.

Den aktive forvalteren skjønner godt at indeksfond kan være fristende for enkeltpersoner.

– Dette gjelder spesielt hvis de føler de kan for lite om finansmarkedene og aktive fond. Indeksfond har gitt konkurransedyktig avkastning i senere år, og er en enkel måte å oppnå markedsavkastning på uten å måtte ta stilling til forvalterens dyktighet, sier han.