Eksperter mener det blir feil å si at indeksfond er «dumme penger»

Eksperter avfeier at indeksfond er fulle av «dumme penger».

SVERGER TIL INDEKSFOND: Morningstar-analytiker Thomas Furuseth går for globale indeksfond i sin pensjonssparing. Foto: Iván Kverme

– Den karakteristikken blir gal. Valg av billige fond er rasjonelt, hvis avkastningen etter kostnader er like god. Husk at kostnadene i fondet er sikre, mens fremtidig avkastning er usikker, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

Han ser ingen sprekkeferdig indeksboble.

– Indeksfond eier 15–20 prosent av verdens børsverdier. Det er ikke så dominerende, og bør ikke være et problem for finansiell stabilitet. En indeksfondforvalter vil heller ikke påvirke markedet så mye ved store innløsninger, da han bare vil selge seg ned med hensyn til vekten selskapene har i indeksen. En aktiv forvalter sitter trolig på store poster som er lite likvide, fortsetter Sættem.

Fondsanalytiker Thomas Furuseth understreker at indeksfond får snittet av markedet, hverken mer eller mindre.

– Det som kan være en gyldig argumentasjon, er at indeksinvestorer er gratispassasjerer, da markedet trenger at noen gjør prisdannelse. Indeksfond er pristagere og antar at prisene de får er korrekte, mens aktive forvaltere forsøker å sette riktig pris på underliggende, sier han.