Slik unngår du krangel med håndverkeren

Å pusse opp kan bli dyrt, men det kan bli langt verre hvis konflikten med håndverkeren havner i retten. Her er advokatenes råd for å unngå det. 

Publisert 26. jan. 2020 kl. 20.33
Oppdatert 27. jan. 2020 klokken 22.53
Lesetid: 6 minutter
Artikkellengde er 1320 ord
MANGE OPPGAVER: Har ikke oppdragsgiver beskrevet oppdraget i detalj, kan det fort komme store tilleggsregninger.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Nordmenn rehabiliterer og pusser opp hus og hytter i høyt tempo, og for store summer årlig. Ofte blir det fint, men mange ganger ender det med opprivende krangler mellom oppdragsgiver og håndverker.

I 2018 hadde Forbrukerrådet nesten 3.000 henvendelser fra forbrukere i Norge knyttet til håndverkere. Det samme året behandlet Forbrukerklageutvalget 245 saker knyttet til kjøp av håndverkertjenester. Den eneste kategorien som hadde flere saker hos Forbrukerklageutvalget, var bilkjøp. Tallene for 2019 er foreløpig ikke klare.

Men mange finner heller ikke der en løsning, og ender opp med langvarige og kostbare rettssaker for å få avklart hvem som har rett.

Fikk erstatning

I en fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett ble et entreprenørfirma dømt til å betale nesten 60.000 kroner i erstatning til oppdragsgiver, etter at oppdragsgiveren hevet avtalen som følge av forsinkelser.

Selskapet som hadde påtatt seg jobben med å grave ut deler av en tomt, fjerne en oljetank og sage i betong, anslo at jobben ville ta 2,5 dager. Men det varte og det rakk før arbeiderne kom i gang, og andre arbeidsoppgaver og været ble trukket frem som årsaker. Da halvparten av jobben var gjennomført, valgte huseieren å heve avtalen som følge av forsinkelsene. Firmaet derimot, mente at det ikke var noen hevingsgrunnlag, og saksøkte huseieren da han bestred fakturakravet og fremsatte et motkrav for utgifter til ny entreprenør som utførte sluttarbeidene.

«Det er etter rettens syn også klart at det dreide seg om en hevingserklæring fra (huseier) sin side, og ikke en avbestilling etter håndverkertjenesteloven § 39. I advarsel av 22. oktober 2019 ble det uttrykkelig vist til håndverkertjenesteloven § 11, som gjelder misligholdsbeføyelser ved forsinkelse, samt at det ut fra den omfattende korrespondansen mellom partene må ha vært klart at opphøret kom som en følge av forsinkelse fra (firmaet)».

I dommen heter det videre at «når avtalen heves for den del av arbeidet som gjenstår, kan tjenesteyteren kreve vederlag for hele tjenesten, med fradrag for prisen det normalt koster å få utført det arbeidet som står igjen. Forbrukeren skal settes i en økonomisk stilling som gjør at han skal få utført hele tjeneste innenfor den kostnadsrammen som var avtalt mellom partene». 

At huseieren i denne saken var klar i sin kommunikasjon, satte klare krav til tidsfrister og kunne dokumentere dette, var avgjørende for at han vant frem i retten.

STILLSTAND: Noen graveprosjekter varer og rekker, på kundens regning. Foto: NTB Scanpix

Forsinkelse er vanlig

– Arbeid som trekker ut i tid, er en gjenganger, sier Anders Leisner, advokat i Huseierne.

Han snakker med mange av dem som har havnet i krangel med håndverkeren.

– Den klassiske tabben er ikke å sette opp en dato for når arbeidet skal være ferdig. I mange tilfeller ser vi at håndverkerne er nesten ferdige, men så forsvinner de over på et annet prosjekt før de sluttfører jobben. Avtal en sluttdato, og dagmulkter dersom oppdraget ikke er utført innen fristen, råder han.

Kontrakten bør inneholde

  • En funksjonsbeskrivelse av arbeidet som skal utføres.
  • Avklaring om hvorvidt angitt pris er fastpris, prisoverslag eller uforpliktende prisoverslag.
  • Ferdigstillelsesdato og avtale om dagmulkt.
  • En avtale om at kostnader ved endringer skal varsles skriftlig fortløpende.
  • Informasjon om timepris, påslag på underleverandører, og eventuell kostnad for reisetid.

– En annen ting som er viktig å huske på, er aldri å betale for mer enn det som er tilført av materialer og arbeider i huset på det tidspunktet, det skal ikke betales på forhånd. Dermed har man sikret seg hvis håndverkerne forsvinner.

Detaljert avtale

Leisners første bud er å skrive en god avtale.

– Det mest essensielle er å ha klart for seg hvilken jobb som skal gjøres til hvilken pris, sier han.

– Det er viktig at avtalen beskriver alle elementene i oppdraget, ned til detaljnivå. Det er veldig mange som glemmer dette, og så blir de overrasket over at håndverkerne krever tilleggsbetaling etterpå.

FÅ MED DETALJENE: Anders Leisner i Huseierne. Foto: Huseierne

Han trekker frem et eksempel fra et baderom:

– Hvis det i kontrakten er avtalt at badet skal pusses opp etter våtromsnormen, og ulike detaljer er spesifisert, men det ikke er nevnt at taket skal males, da kan håndverkene kreve tilleggsbetaling for å male taket.

Overfakturering

En helt fersk dom fra Haugaland tingrett forteller en historie der mye gikk galt. En mann skulle oppføre en bolig, og innhentet pristilbud på grunnarbeider på tomten. Imidlertid kom mannens nevø, og sa at han kunne gjøre jobben pr. time og etter forbrukt materiell. Avtalen ble inngått muntlig. Nevøen gravde, og fakturaene strømmet inn, og etter en stund sendte nevøen en e-post om at han trakk seg fra oppdraget.

I kjølvannet av dette fulgte en lengre rettssak om overfakturering, masser, påslag og arbeidstimer. Grunneieren hevdet han hadde betalt opptil 262.000 kroner for mye for arbeidet som ble utført. For å underbygge sin påstand hentet han inn prissammenligninger fra tre andre entreprenører.

Dommerne støttet grunneieren i at nevøen hadde tatt mer enn «gjengs pris», og fastsatte skjønnsmessig tilbakebetalingen til 160.000 kroner, i tillegg til nesten 190.000 kroner i onkelens sakskostnader. Mye av dette kunne trolig vært unngått dersom avtalen mellom partene hadde vært skriftlig og detaljert i utgangspunktet.

Detaljer blir dyrt

– Er det store ting du skal gjøre, kan det være lurt å få hjelp til å beskrive oppdraget i detalj, sier Leisner.

– Ellers kan du for eksempel ende opp med at elektrikeren setter opp altfor få stikkontakter i forhold til ditt behov, eller en stor tilleggsregning for å få det du trenger.

Det er viktig å ta i betrakting alle eventualiteter.

– Det finnes håndverkere som er flinke til å formulere anbudet på en slik måte at det ser attraktivt ut, men hvor det er rom for mange slike tilleggsregninger etterpå.

Også underveis i prosessen mener Leisner det er lurt å avtale ting skriftlig.

– Hvis man oppfatter at man er enig om noe, skriv det likevel ned. Dokumentasjon er helt essensielt. Det virker ofte litt kunstig å sende en e-post til en håndverker som står ved siden av deg i stuen og jobber, men det er utrolig viktig med slike spesifikasjoner og dokumentasjon hvis du vil redusere risikoen for ubehagelige konflikter. Selv små endringer må ikke undervurderes, det kan fort bli dyrt, sier han.

I tillegg til en god skriftlig avtale, råder Leisner dem som skal pusse opp til å sjekke anbudsfirmaet.

– Bruk et firma som har en historie, som lever fra år til år.

– Firmaet må selvfølgelig være seriøst og betale skatt. Se på totaliteten, ikke bare prisen. Flinke folk er i gjennomsnitt litt dyrere, men det kan det være verdt, sier Leisner.

Sjekk kvalifikasjoner

Også Robert Helberg, advokat i Norsk Huseierforening, trekker frem fast pris for oppdrag, ferdigstillelsesfrist og dagbøter som viktige elementer for å unngå å få problemer med håndverkeren.

SJEKK KVALIFIKASJONENE: Robert Helberg, advokat i Norsk Huseierforening. Foto: Norsk Huseierforening

– Undersøk og få dokumentert at oppdragsgiver har riktig kvalifikasjon og godkjenning, sier han.

Dersom oppdraget som skal utføres er søknadspliktig, råder han forbrukerne til å være ekstra påpasselige.

– Plan- og bygningsloven utgjør et særlig regelverk i kommunen og som folk ikke kjenner mye til. Det foreligger regler og bestemmelser på flere steder slik som arealplan, reguleringsplan og andre steder som er lite tilgjengelig. I tillegg er det hensyn som kommer i betraktning som er lite kjent og tilgjengelig for folk flest.

Forhåndskonferanse

– Be derfor om, og gjennomfør, forhåndskonferanse med kommunen før man søker om tiltak. En aktuell søker bør på forhånd klarlegge hva han tenker å bygge i form av tegninger med mer som sendes inn til kommunen. Kommunen plikter å peke på alle kritiske punkter etter et slikt møte i en oppsummering eller et referat. På denne måten slipper man ubehagelige overraskelser i ettertid, råder han.

Å bygge først, og be om tilgivelse etterpå, er noe av det dummere man kan finne på.

– Det er understreket i lovverket at man ikke skal legge vekt på at tiltaket er utført ved vurdering av byggesøknader. Det anbefales aldri at man bygger først og søker i ettertid. Ved en enkel henvendelse til kommunen kan kommunen avklare hvorvidt tiltaket er søknadspliktig, sier Helberg.