Formuesforvalteren Finansco anbefaler kjøp av aktive, norske aksjefond

– Vi er betydelig mer komfortable med å kjøpe Oslo Børs nå, sier Christian Kallevig Arnesen.

KOMFORTABEL MED OSLO BØRS: Partner og senior formuesforvalter Christian Kallevig Arnesen i Finansco mener du bør se etter aktive, norske aksjefond. Foto: Eivind Yggeseth

Den uavhengige formuesforvalteren Finansco gikk i går, dagen etter det styggeste fallet på Wall Street siden krakket i 1987, ut med en klar anbefaling om å starte kjøpene av aksjefond nå.

– Våre kunder gikk inn i denne krisen med en unormalt høy andel rentefond, fordi vi oppfattet børsene som relativt dyre, sa partner og senior formuesforvalter Christian Kallevig Arnesen.

– Da er det enklere nå å gi rådet om å kjøpe aksjefond, siden børsene nå er over på den billigere siden. På den måten får man jo nå betalt for å ha skaffet seg handlingsrom ved ikke alltid å ha vært 100 prosent i aksjer, og vi bruker handlingsrommet vi har skapt for våre kunder istedenfor å måtte si at de må sitte stille i båten, fortsatte han.

– Kjøp aktive fond

Finansco gjennomførte nylig det første kjøpet av aksjefond til sine fondsporteføljer etter at markedet falt. Arnesens anbefaling er å kjøpe bredt.

– Akkurat nå foretrekker jeg en større andel aktivt forvaltede aksjefond enn indeksfond sammenlignet med hva man normalt bør ha, sier han.

 –Hvorfor aktive fond foran indeksfond?

– Først og fremst gjelder det å komme seg inn i markedet. Det er det aller viktigste. Generelt er vi tilhenger av indeksfond, men akkurat for norske aksjer viser historikken at aktivt forvaltede aksjefond lønner seg over tid over indeksfond. Så handler det jo selvsagt også om kompetansen til å velge de riktige aktivt forvaltede fondene, svarer partneren. 

– Vi tror at de dyktigste norske forvalterne, særlig i perioder som dette, vil ha en bedre evne til å være nøysom i hvilke selskaper de velger og ikke velger for fondene. Dette kan for eksempel være de selskaper de mener har fått ufortjent mye juling den siste tiden. For globale aksjefond er fortsatt indeksfond å foretrekke, med mindre man er ute etter spissere mandater, fortsetter han.

– Kjøp norske fond

Formuesforvalteren mener videre man bør se mer til norske aksjefond enn normalt.

– Dette fordi mange har fått mer juling enn fortjent, men også fordi man i større grad slipper en potensiell direkte negativ effekt ved styrkelse av kronen fremover, noe man kan ende opp med i globale aksjefond, sier han. 

– Vi er også betydelig mer komfortable med å kjøpe Oslo Børs til pris/bok 1,2 enn en pris/bok på opp mot 2,0 som vi hadde høsten 2019, fortsetter Arnesen.

Finansco-forvalteren gjentar også anbefalingen om å spre kjøpene over ulike tidspunkter for å begrense timingrisikoen.

– Mange som nå vurderer å kjøpe aksjefond vil nok være bekymrede og usikre på tidspunktet. Ofte ender det med at man venter for lenge, og dermed ikke kommer inn før «toget har gått». Det å snitte seg inn i markedet den kommende tiden vil derfor være en god strategi, sier han.

Husk: Rekordsvak krone

Samtidig bør investorer ha i bakhodet at kronen er svært svak. 

– Om markedet snur, er det vel og bra. Men om kronen styrker seg samtidig, forsvinner en del av oppsiden. Om man velger globale aksjefond (aktivt forvaltede eller indeksfond), er man følgelig også eksponert mot ulike valutaer, sier Finansco-partneren. 

– Valutasikrede fondsklasser har ikke vært en vinner, særlig i de siste 6-7 årene, men det er sannsynligvis ikke så dumt i tiden som kommer, forteller han videre.

– Bærekraft – på lengre sikt

Som en siste anbefaling trekker Arnesen frem bærekraftsfond. Finansco var tidlig ute med sin satsing på såkalt «impact investing», investeringer i såkalte løsningsselskaper.

– Filosofien er å investere i aksjefond som investerer i selskaper med en målbar positiv effekt på sosiale og miljømessige forhold. Det holder ikke bare å velge bort «verstingselskaper», slik mange ESG-fond gjør. Man må velge selskaper som faktisk jobber aktivt med å finne løsninger, sa Arnesen til Finansavisen tidligere i år.

Finansco Impact er formuesforvalterens gjennomanalyserte portefølje som for tiden består av 11 aksjefond.

– Denne anbefalingen gjelder spesielt på lengre sikt. Vi ser nå at de fondene vi har valgt gjør det bedre enn det brede markedet, sier Arnesen.

Portefølje uten skrekkaksjer

Impact-porteføljen er ned 8,3 prosent så langt i år, mens globale indeksfond har falt 21-22 prosent i samme periode (med DNB Global som benchmark).

– Er det en relevant sammenligning? 

– Ja. Ved å sammenligne med generelle globale indeksfond uten samme bærekraftsfokus ser vi forskjellen i avkastning og risiko mellom det å tenke bærekraft og ikke. Og så er det ofte globale indeksfond som er alternativet for den generelle investor, svarer Finansco-partneren.

Meravkastningen på 13 prosentpoeng mot global indeks er han meget godt fornøyd med.

– Mye skyldes nok at man i svært liten grad er eksponert mot olje, oljeservice, flyselskaper og reiseliv. Dette er jo interessant å tenke på for fremtidens kriser, eller myndigheters reguleringer i fremtiden, for det er ikke usannsynlig at bærekraftsfond vil være på «den riktige siden» av slike hendelser også i fremtiden, sier Arnesen.