Investeringsrådgivernes klare råd: Keep calm and carry on

Connectum deler synet om at det kan være smart å starte kjøpene av aksjefond nå.

KEEP CALM AND CARRY ON: Partner Nils-Odd Tønnevold i Connectum anbefaler kundene å holde på strategien. Foto: Connectum

Tidligere denne uken gikk senior formuesforvalter Christian Kallevig Arnesen i Finansco ut med et klart råd om å starte kjøpene av aksjefond nå.

– Våre kunder gikk inn i denne krisen med en unormalt høy andel rentefond, fordi vi oppfattet børsene som relativt dyre, sa han.

– Da er det enklere nå å gi rådet om å kjøpe aksjefond, siden børsene nå er over på den billigere siden. På den måten får man jo nå betalt for å ha skaffet seg handlingsrom ved ikke alltid å ha vært 100 prosent i aksjer, og vi bruker handlingsrommet vi har skapt for våre kunder istedenfor å måtte si at de må sitte stille i båten, fortsatte Arnesen.

– Fase penger gradvis inn

Finansco-forvalteren understreket at kjøpene bør spres på ulike tidspunkter for å redusere timingrisikoen, et syn som deles av investeringsrådgiverne i Connectum.

– Planmessig innfasing er fornuftig. I urolige tider som nå er det fornuftig å fordele kjøp over flere tidspunkter, for eksempel ved å investere en tredjedel nå, og resterende to tredjedeler i løpet av en periode i forhold til avklarte milepæler. Det er også psykologisk lettere for de fleste kunder å fase penger gradvis inn når usikkerhet råder, sier partner Nils-Odd Tønnevold til Finansavisen.

– Keep calm and carry on

Connectum anbefaler indeksfond og fond som automatisk plukker aksjer med karakteristikker (faktorer) som tidligere har gitt meravkastning (indeksnære faktorfond).

– Hva er den viktigste anbefalingen dere kan gi til kundene nå?

– Det viktigste vi gjør er å understreke for våre kunder at hver av dem har en strategi som er skreddersydd for dem og deres mål, behov og forutsetninger og strategien er laget slik at den fungerer gjennom storm og stille. Videre at det nå gjelder å holde hodet kaldt, være rasjonell og være tro mot strategien og følge den, svarer Tønnevold.

– Hvilke porteføljegrep har dere gjort i kjølvannet av børsfallene viruset har utløst?

– Vi følger kundeporteføljene daglig, og anbefaler planmessig rebalansering når det er riktig i forhold til mål og rammer for vekting. Så lenge du har en balansert portefølje som er egnet og hensiktsmessig for deg, og du forstår hva slags type risiko du påtar deg, vil planmessig rebalansering av porteføljen din til fastsatte vektingsmål hjelpe deg med å beskytte dine verdier og sikre en god langsiktig avkastning. Keep calm and carry on, fortsetter partneren.

– Minner om Black Monday

– Hvor lang tid tror dere aksjemarkedet vil bruke på å hente inn igjen det corona-relaterte børsfallet? Er dette en 11. september-aktig hendelse eller mer en finanskriseaktig hendelse?

– Det vet vi ikke. Ingen markedsfall («bear markets») kommer tilbake på akkurat samme måte. De betydelige økonomiske stimuli som ble gitt etter den store finanskrisen bidro til en rask innhenting. Kanskje det er over i løpet av våren eller i løpet av året. Vi vet ikke, sier Tønnevold. 

– Men ser vi på episoden i historisk perspektiv, kan reaksjonsmønsteret i aksjemarkedet minne om Black Monday i oktober 1987. Generelt sett må man nok regne med at det kan ta 2-3 år, kanskje lengre for at markedet henter seg til de høyeste historiske toppene, avslutter han.