Finansforbundet: Kundene bør få lavere rente med én gang

Norges Bank satte fredag ned styringsrenten til 0,25 prosent. Finansforbundet og Eiendomsmeglerforbundet ber bankene sette ned utlånsrentene for sine kunder.

VIL HA RENTEKUTT TVERT: Finansforbundet og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), her ved direktør Carl O. Geving, ber bankene sette ned utlånsrentene for sine kunder. Foto: Iván Kverme

I henhold til finansavtaleloven må bankene varsle kundene ved endringer som kommer i kundens disfavør, som økt lånerente, minimum seks uker før endringen trer i kraft. Ved bedre betingelser kan derimot iverksettelsen skje med én gang.

– Vi mener at en positiv renteendring bør komme kundene til gode så fort det er praktisk mulig å gjennomføre. Dette er en unntakssituasjon, og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sier leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund slutter opp om Mathisens oppfordring. Han sier at den historisk lave styringsrenten vil stimulere aktiviteten og styrke boligmarkedet i en krevende tid.

– Vi forutsetter at bankene følger opp sentralbankens beslutning og setter ned sine utlånsrenter slik at dagens beslutning raskt kommer forbrukerne til gode, sier han.

(©NTB)