Slik har coronaviruset påvirket nordmenns forbruk

Nå kjøper nordmenn mer underholdning som film og spill på nettet.

SMÅBARNSFAMILIER HANDLER: Særlig familier med hjemmeboende barn under 7 år har hatt et større forbruk av matvarer som følge av coronaviruset. Foto: NTB Scanpix
Personlig økonomi

Det er særlig nordmenns kjøp av klær som er negativt påvirket av coronavirusets inntog, viser YouGovs COVID-19-undersøkelse. 

I stedet kjøper nordmennene mer underholdning som film og spill på nettet.

Personlig forbruk ned

Hver fjerde nordmann, tilsvarende 23 prosent opplyser om at de har brukt mindre på personlig forbruk som følge av coronaviruset, mens åtte prosent har brukt mer. 

Klesbransjen er hardt rammet, og hver fjerde nordmann, tilsvarende 24 prosent, brukte mindre penger på klær, mens bare 3 prosent brukte mer. 

Særlig kvinner har brukt mindre penger på klær, 28 prosent av kvinnene mot 20 prosent av mennene. Klesforbruket har falt uke for uke. 

I uke 14 og 15 sier 46 prosent at de har brukt mindre penger på klær.

Nordmennenes forbruk av toalettsaker er nesten uendret i forhold til tidligere.  11 prosent bruker mer, mens 9 prosent bruker mindre.

Småbarnsfamilier handler

Innkjøp av matvarer er imidlertid det eneste området der det fysiske forbruket har økt mer enn det har falt. En femtedel av alle nordmenn, tilsvarende 19 prosent bruker mer penger på matvarer, mens 10 prosent bruker mindre. 

Særlig familier med hjemmeboende barn under 7 år har hatt et større forbruk av matvarer som følge av coronaviruset. 28 prosent av småbarnsfamiliene har brukt mer penger på matvarer, mot 17 prosent i den øvrige befolkningen

matvarer
forbruk
coronavirus