Verdipapirfondenes Forening: Fond ble solgt for 63 milliarder i mars

SKREKKMÅNED: Statistikk fra Verdipapirfondenes Forening viser at fond ble nettoinnløst for hele 63 milliarder kroner i mars. Foto: NTB scanpix
Personlig økonomi

Mars ble en sjeldent dramatisk måned på børsene, og det gjenspeiles i månedsstatistikken fra Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Denne viser mandag at det i løpet av mars ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for hele 63.023 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.169 milliarder kroner, etter å ha stupt 141 milliarder kroner (10,8 prosent) i løpet av måneden.

– Mars var en svært dramatisk måned. Coronapandemien snudde verden på hodet og skapte stor usikkerhet i finansmarkedene – med påfølgende kraftige kursfall. Dette har, naturlig nok, påvirket en del fondssparere, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

Solgte aksjefond for 34 milliarder

Aksjefond opplevde i mars en nettoinnløsning på 33.838 millioner kroner, mens rentefond ble nettoinnløst for 24.951 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkeds- og obligasjonsfond nettoinnløst for hhv. 8.165 og 7.125 millioner, mens  ble «andre rentefond» ble nettoinnløst for 9.661 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 4.075 millioner kroner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 159 millioner kroner.

Proffene solgte for 46 milliarder

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 12.222 millioner kroner i mars.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettoinnløsning på 1.281 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 46.038 millioner kroner i mars, mens utenlandske kunder innløste for netto 3.994 millioner kroner.

Kjøpte aksjefond til pensjonen

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 3.910 millioner kroner i mars.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 668 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 28.338 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 2.974 millioner kroner.

Alle solgte rentefond

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 5.927 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 1.867 millioner kroner.

Norske institusjoner innløste rentefond for netto 15.787 millioner, mens utenlandske kunder innløste for netto 1.024 millioner kroner.

VFF minner om at en betydelig andel av de institusjonelle kundenes disposisjoner er reallokering av interne midler i finanskonsern, der midler ble trukket ut av verdipapirfond og plassert på annen måte av det samme finanskonsernet.

Prøver noen trøstende ord

Til tross for kjempeskrellen i mars, mener VFF-direktør Zakariassen det likevel er verdt å se på utviklingen i et lengre perspektiv.

Han viser til en tabell som forteller at fallet i forvaltningskapitalen i mars ikke var større enn at den ved utgangen av måneden var på nivå med januar 2019.

– Det norske verdipapirfondsmarkedet har opplevd en formidabel vekst i flere tiår. Til tross for flere kriser underveis, som finanskrisen i 2008 og dotcom-boblen ved tusenårsskiftet, har markedet klart å hente seg inn igjen. Dette vil skje også denne gang, selv om det kan ta tid, sier Zakariassen.

– Det er også viktig å ha i mente at børsfallet den siste tiden kommer etter et 2019 som var et meget godt år på verdens børser. For den langsiktige investor er det fornuftig å holde seg til sin opprinnelige spareplan. Selv om det i øyeblikket kan kjennes ubehagelig å «kjøpe høns i regnvær», tilsier all erfaring at det vil lønne seg på lang sikt også denne gang, fortsetter direktøren.

breaking
verdipapirfondenes forening
aksjefond
rentefond
bernt zakariassen
sparing