De styggeste aksjefondene etter skrekkmåneden

«Verstingen» er nesten halvert.

NESTEN HALVERT: Ingen spisser aksjefondet sitt som Martin Mølsæter. Det har straffet seg så langt i 2020. Foto: Eivind Yggeseth
Personlig økonomi

Ved utgangen av skrekkmåneden mars hadde norske personkunder 202,2 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 124,6 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da falt over 30 milliarder kroner (!) i løpet av måneden.

Falt over 26 milliarder i mars

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viste tidligere i dag at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 3.910 millioner kroner i mars.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen falt nærmere bestemt med 30.357 millioner kroner, etter nettoinnløsning på 3.910 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i mars derfor et verdifall på 26.447 millioner kroner (30.357 - 3.910).

De styggeste fondene

Kjempeskrellen på børsene i mars, der Oslo Børs falt over 15 prosent, har naturligvis gått hardt utover norske aksjefond.

Hardest for seg har det gått i Martin Mølsæters spissede fond First Generator A, etter et fall på hele 45,6 prosent hittil i år. 

Nærmest følger Forte Trønder og Pareto Investment Fund A, ned hhv. 38,3 og 36,3 prosent.

De verste norske aksjefondene hittil i år

FondAvkastning
FIRST Generator A*−45,60%
FIRST Generator S*−43,22%
FORTE Trønder*−38,25%
Pareto Investment Fund A−36,32%
Pareto Investment Fund B−36,15%
Pareto Investment Fund C−36,06%
DNB SMB R−28,77%
Holberg Norge A*−28,19%
Delphi Norge−27,60%
DNB SMB A−27,42%

* Avkastning per 16/4, ellers per 17/4

Kilde: Oslo Børs

Langt bedre har globale aksjefond klart seg, noe som skyldes den kraftige kronesvekkelsen.

Her finner vi mange fond som er i godt pluss så langt i år. 

Ett av dem har faktisk steget over ti prosent. Det dreier seg om C WorldWide Globale Aksjer Etisk på pluss 10,4 prosent.

Blant de globale aksjefondene som har falt mest finner vi – ikke overraskende – mange med valutasikring.

De verste globale aksjefondene hittil i år

FondAvkastning
FIRST Globalt Fokus*−25,72%
Storebrand Glb. Multifaktor Valutasikret−25,57%
Storebrand Glb. Multifaktor Valutasik. N−25,54%
SKAGEN Focus A−18,03%
Storebrand Global Indeks Valutsikret A−16,97%
Storebrand Global Indeks Valutasikret−16,93%
DNB Global Marked Valutasikret*−16,86%
KLP AksjeGlobal Indeks 3*−16,76%
KLP AksjeGlobal Indeks 4*−16,76%
KLP AksjeGlobal Indeks 2*−16,73%

* Avkastning per 16/4, ellers per 17/4

Kilde: Oslo Børs

 

verdipapirfondenes forening
aksjefond
first generator
martin mølsæter
forte trønder
nordea
carnegie