Gjør det billig – rett frivillig

Reglene om frivillig retting er et unntak fra reglene om tilleggsskatt.

STYR UNNA TILLEGGSSKATTEN: Tviler du på et fradrag eller er usikker på om en inntekt kan reduseres, er det svært viktig å gi fullstendige opplysninger om forholdet, tipser advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen
Personlig økonomi

Ifølge skattelovens paragraf 14-4 bokstav d) skal tilleggsskatt ikke ilegges når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger gitt eller lagt til grunn tidligere.

Disse reglene har særlig blitt påberopt av skattytere som har hatt formue eller eiendom i utlandet som ikke har vært oppgitt til beskatning her.

– Informasjonsutvekslingen land imellom har bedret seg vesentlig de siste årene, og vil skattyter rydde opp i forhold unnlatt innrapportert tidligere, åpner frivillig retting for at det kan skje uten sanksjoner, sier advokat Per-Ole Hegdahl i SBF Skatteadvokater/Skattebetalerforeningen.

Nøkkelen er å opplyse om forholdet før myndighetene avdekker det.

– Det er for sent å påberope seg frivillig retting om Skatteetaten har fått opplysninger om det unndratte, og varslet deg om at de vil vite mer. Da vil tilleggsskatt normalt bli ilagt – og gjerne med forhøyet sats, understreker Hegdahl.