Styremedlemmer bør være på vakt

I foretak som risikerer konkurs må ledelse og styremedlemmer nå være ekstra påpasselige og aktive for ikke å risikere å bli stilt personlig til ansvar.

Personlig økonomi

Til tross for kontantstøtte og andre hjelpeordninger er det flere bedrifter som har gått konkurs denne våren, og nye vil trolig komme til.

– Hvis bedriften står i fare for å bli insolvent, er det viktig at ledelsen og styret passer nøye på overføringer og hvilke regninger som betales. Foretaket er ansvarlig for å ivareta hele kreditorfellesskapet og man risikerer straff dersom man for eksempel forfordeler en kreditor når man står i fare for å gå konkurs, påpeker Pål Sverre Hernæs.

Aktsomhet

Også overføringer av penger eller eiendeler til eier eller andre selskaper er det viktig å ha kontroll på.

Også dersom bedriften har gitt feil opplysninger, i forbindelse med søknad om kontantstøtte eller annet, kan ledelse og styre og eventuelt andre enkeltpersoner bli stilt personlig ansvarlig.

– I et selskap med konkursfare økes kravet til aktsomhet og styret må være aktivt involvert, sier Braaten.

Nyheter
Personlig økonomi