Raske børsfall kan komplisere skilsmisseoppgjøret

Samlivsbrudd i krisetider er potensielt katastrofalt for eiere av aksjer og eiendom.

VONDT KAN BLI VERRE: Raske verdifall på aksjer kan bli ekstra skjebnesvangre om de skjer samtidig med et samlivsbrudd, advarer advokat og partner Randi Birgitte Bull i Bull & Co Advokatfirma. Foto: Eivind Yggeseth
Personlig økonomi

Coronakrisen har herjet stygt med mange formuer. På bare fire uker i februar/mars forsvant eksempelvis nesten en tredjedel av aksjeverdiene på Oslo Børs.

Så raske verdifall kan bli ekstra skjebnesvangre om de skjer samtidig med et samlivsbrudd.

– Det som er gjenstand for deling i et skifteoppgjør, er eiendelene og gjelden ektefellene hadde på tidspunktet for samlivsbruddet, og delingen skjer ifølge loven på grunnlag av verdien eiendelene hadde på tidspunktet for oppgjøret mellom partene. Har verdien sunket eller steget i perioden fra bruddet og frem til oppgjøret, vil det få betydning for begge parter, sier advokat og partner Randi Birgitte Bull i Bull & Co Advokatfirma.

Det viktige unntaket

Men loven har også et unntak som ifølge advokaten er viktig å være klar over.

– Beholder en ektefelle eiendeler – eksempelvis eiendom eller aksjer – som vedkommende eier fullt ut, skal verdien på tidspunktet for samlivsbruddet legges til grunn. Stiger verdien fra tidspunktet for samlivsbruddet frem til oppgjørstidspunktet, vil det være fordelaktig for den som eier eiendommen eller aksjene. Synker verdien, er det motsatte tilfellet, fortsetter hun.

Og hva definerer tidspunktet for samlivsbruddet? Jo, det som skjer først av at fylkesmannen mottar søknad om separasjon og ektefellene flytter fra hverandre.

Hvis corona utløser et stort inntektsfall for folk i august/september, og vi da får et kraftig fall i boligprisene, vil dette endre ting helt
Randi Birgitte Bull, Bull & Co Advokatfirma

All risiko på aksjeeier

Hovedregelen for skifteoppgjør mellom ektefeller sier altså at verdien på oppgjørstidspunktet – av eiendeler og gjeld da samlivsbruddet inntrådte – kommer til deling. Dette gjelder altså eiendeler kjøpt av felles midler underveis i ekteskapet, for eksempel en bolig.

– Begge parter vil da nyte godt av eventuell verdistigning på boligen fra bruddet frem til et oppgjør. Dette innebærer enten at den ene ektefellen overtar boligen, eller at den selges på det åpne markedet og partene deler salgssummen minus gjeld og kostnader, sier advokaten.

Unntaket er altså aktiva – eksempelvis aksjer – som eies av den ene ektefellen fullt ut og er på vedkommendes rådighetsdel av felleseiet. Tidspunktet for deling flyttes da til dagen for samlivsbruddet, og all risiko for fall i verdien legges over på ektefellen med aksjene.

– I disse tider ser vi at aksjer kan ha hatt en høy verdi på nyåret, men at verdien har sunket betydelig nå grunnet coronasituasjonen. Det betyr at den andre ektefellen, altså ikke den som er aksjonæren, har krav på halvparten av verdien på tidspunktet for samlivsbruddet og før verdireduksjonen, sier Bull.

– I så fall må den som eier aksjene løse ut den andre med en verdi som ikke lenger er reell, og det kan være svært belastende, føyer hun til.

Stikkord om arv

Testament: En skriftlig ensidig disposisjon som styrer hva som skal skje med dine eiendeler og formue etter din død. Må underskrives av deg selv og to vitner over 18 år.

Fremtidsfullmakt: Dokument der du selv peker ut hvem som skal ivareta din økonomi og dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Da unngår du at fylkesmannen oppretter verge for deg, og du gjør dine disposisjoner mens du er frisk.

Felleseie: Formuesordning som gjelder for ektefeller hvis intet annet er avtalt. Alle verdier skapt i løpet av ekteskapet deles likt. Verdier skapt før ekteskapet inngår i hver ektefelles rådighetsdel, og kan skjevdeles.

Særeie: Er felleseie uønsket, må ektefellene inngå en ektepakt hvor de avtaler helt eller delvis særeie. Eiendeler i særeie beholdes fullt ut ved skifte.

Uskiftet bo: Ordning der lengstlevende ektefelle/samboer overtar førstavdødes eiendeler og utsetter skifteoppgjøret med avdødes arvinger.

Særkullsbarn: Barn avdøde har med andre enn gjenlevende ektefelle/samboer.

Kilde: Codex Advokat/Familierettsadvokater.no

Et skrekkeksempel

I en sak for en del år tilbake hadde en av ektefellene aksjer i et dataselskap. Da partene gikk fra hverandre, hadde aksjene en veldig høy verdi. Det tok flere år før partene kom til enighet om skifteoppgjøret, og i mellomtiden hadde verdien av aksjene sunket voldsomt.

Aksjonæren måtte løse ut halvparten av den rekordhøye verdien til den tidligere ektefellen.

– Årsaken til dette er at den som eier aksjene rår over disse og bestemmer selv om man vil beholde aksjene og risikere at verdien synker, eller selge aksjene. Denne saken viser hvor viktig det er å være klar over hvilket tidspunkt som gjelder for verdsettelsen, sier Bull.

Aksjer i særeie

Advokaten viser videre til problemstillingen der en ektefelle har aksjer i en virksomhet hvor vedkommende arbeider. I mange tilfeller krever selskapet at de ansatte som eier aksjer skal ha særeie på aksjene. Dette for å unngå at vedkommende – ved en eventuell skilsmisse – får problemer med å løse ut ektefellen med halvparten av aksjenes verdi.

– Hvis særeie er en betingelse for å være aksjonær, og aksjene ifølge loven ville ha vært i felleseie fordi de er kjøpt under ekteskapet, vil den andre ektefellen ikke nødvendigvis være innstilt på å godta en ektepakt hvor aksjene gjøres til den andres særeie, forklarer hun.

– I slike tilfeller bistår vi noen ganger med å opprette ektepakter, hvor aksjene gjøres til den enes særeie, men der den andre ektefellen blir kompensert med særeie på andre verdier – eksempelvis bolig eller hytte, legger Bull til.

Men selv en slik ordning kan etterhvert bli urimelig – hvis aksjene stiger, og ikke huset. Eksemplene på hvordan uforutsette verdiendringer kan skape konflikter er altså mange.

Beholder en ektefelle eiendeler som vedkommende eier fullt ut, skal verdien på tidspunktet for samlivsbruddet legges til grunn
Randi Birgitte Bull, Bull & Co Advokatfirma

Uforutsigbarhet

Og er det noe coronakrisen fører med seg, så er det uforutsigbarhet. Får vi et nytt, kraftig børsfall fordi økonomier gjenåpnes for tidlig? Boligprisene steg i mai, men hva vil skje utover sommeren og høsten?

– Har boligen steget, og det er verdien på tidspunktet for samlivsbruddet som skal deles, vil dette altså være til fordel for ektefellen som skal beholde den. Hvis corona utløser et stort inntektsfall for folk i august/september, og vi da får et kraftig fall i boligprisene, vil dette endre seg helt, sier Bull.

samlivsbrudd
coronakrisen
randi birgitte bull
bull & co
skilsmisseoppgjør
boligprisene
familierett
ektepakt
felleseie
særeie
Nyheter
Personlig økonomi