Arv: Slik skriver du et godt testament

Lite gjennomtenkte testamenter kan være ødeleggende. Advokater kommer med sine beste tips.

LITE GREP GJØR MYE: Bestem i testament at det som mottas i arv skal være arvingens særeie, anbefaler advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen
Personlig økonomi

For familierettsadvokater tikker spørsmålene inn hele tiden, men coronakrisen har ikke vært noen omveltning for Codex Advokat og partner Andreas Poulsson.

– Vi har fått mye av de samme henvendelsene vi vanligvis får. Men corona har fått folk til å tenke mer på testamenter, ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter. Mange har nok tenkt på hva som skjer hvis man blir langvarig syk, eller skulle miste sin rettslige handleevne, sier han.

Bare det lille grepet med å bestemme i testament at det som mottas i arv skal være arvingens særeie kan bidra til færre konflikter
Per-Ole Hegdahl, Skattebetalerforeningen

– Tenk, ikke feig ut

– Hva bør med i testamenter?

– Spørsmålet har ikke nødvendigvis et standardsvar som passer alle, men mine klare råd er å tenke gjennom situasjonen og vurdere behovet for disposisjoner. Vil du ta grep, er det lurt å involvere arvingene. Føler de seg involvert, reduserer du skepsis og gjør det lettere for dem å akseptere utfallet. Det sparer familien for mange konflikter i ettertid, svarer Poulsson.

Av samme grunn anbefaler han ikke foreldre å overlate skiftet til barna.

– Mange er naive og tenker at «mine barn er gode venner, så dette løser seg». Det er en lettvint, men ofte dårlig løsning. Mange foreldre kvier seg for å snakke om arv med barna, men det er feigt. Situasjonen er som den er, og blir ikke lettere av å unngå samtalen. Legg heller kortene på bordet og snakk med arvingene, anbefaler advokaten.

Ny kone vs. barna

En vanlig problemstilling er hva som hender med ny ektefelle i forhold til særkullsbarn.

– Selv om forelderen har en god relasjon med ny ektefelle, vil det alltid være annerledes for særkullsbarn. Det finnes ingen naturlige familiebånd, og i tillegg vil ny ektefelle og særkullsbarn alltid ha motstridende interesser innenfor arv. Da skal det lite til før problemer oppstår, sier Poulsson.

Et klassisk eksempel er forelderen som lar ny ektefelle sitte i uskiftet bo, i en avtale barna kanskje har følt seg presset til å gå med på.

– Det er sjelden en god løsning, særlig om formålet kun er at gjenlevende ektefelle skal få beholde boligen. Alt du eier må ikke inn i uskiftet bo. En mulighet er å begrense uskiftet til boligen, og heller skifte resten. Da kan du også legge inn elementer som gjør avtalen lettere for barna å akseptere – som begrensninger på salg og pantsettelse av boligen, anbefaler Codex-advokaten.

– Slik kan du på den ene siden sikre ektefellen, og på den andre siden sikre at verdiene er i behold for særkullsbarna. Dette bidrar ofte til et godt forhold mellom partene. Det er viktig å tenke på helheten, men her er det mange som bommer, legger Poulsson til.

Corona har fått folk til å tenke mer på testamenter, ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter
Andreas Poulsson, Codex Advokat

– Gi arvingen særeie

I Skattebetalerforeningen advarer advokat Per-Ole Hegdahl ektefeller med to–tre barn og kun livsarvinger mot å tenke at de ikke trenger testament.

– Sett hen til skilsmissestatistikken kan bare det lille grepet – å bestemme i testament at det som mottas i arv skal være arvingens særeie – bidra til færre konflikter, samt at arven lettere forblir i familien, sier han.

– Det finnes dessverre utallige eksempler på at barn har fått kjøpe/arve bolig eller hytte som de sammen med ny ektefelle har tatt i bruk, vedlikeholdt/påkostet, for deretter å havne i bitre konflikter om hvordan dette skal deles ved en eventuell skilsmisse, påpeker advokaten.

familierett
andreas poulsson
codex advokat
testament
uskiftet bo
Fremtidsfullmakt
coronakrisen
per-ole hegdahl
skattebetalerforeningen
særeie
skilsmisse
ektepakt
arv
Nyheter
Personlig økonomi