Ta grep før ny arvelov

1. januar 2021 er D-dagen for deg som har gitt arveforskudd.

KLART RÅD TIL FORELDRE: Har du gitt arveforskudd andre barn ikke har fått, og vil fordele likt, er det viktig å få gjort dette før nyttår, sier advokat og partner Andreas Poulsson i Codex Advokat. Foto: Codex Advokat
Personlig økonomi

– I dag kan du bestemme at forskudd på arv skal avkortes ved senere oppgjør, også etter at forskuddet er gitt. Men det kan du ikke med den nye loven. Har du gitt arveforskudd andre barn ikke har fått, og vil fordele likt, er det viktig å få gjort dette før nyttår, sier advokat og partner Andreas Poulsson i Codex Advokat.

– Dette er litt i vinden hos oss nå. Flere ser også det større perspektivet, og vil planlegge for at arveavgiften kan bli gjeninnført ved et eventuelt regjeringsskifte, føyer han til.

Den nye arveloven endrer også pliktdelsarvens maksimalgrense. Pliktdelsarven utgjør ifølge hovedregelen to tredjedeler av arvelaters formue opptil en grense pr. livsarving som nå går fra 1 million kroner til 15 G (1 G = 99.858 kroner x 15 = 1.497.870 kroner).

Én arving kan overta huset

– Videre kan testator i dag ikke bestemme utenfor den frie tredjedelen. Men denne regelen blir nå endret, sier advokat og partner Randi Birgitte Bull i Bull & Co Advokatfirma.

Testator kan nå bestemme at én bestemt livsarving overtar én bestemt eiendel, eksempelvis boligen, selv om verdien overgår pliktdelsarven. Forutsetningen er at denne arvingen betaler det overskytende til de andre arvingene.

– Lovendringen er praktisk i mange familier, ved at den gir foreldre langt større mulighet til selv å bestemme fordelingen av arven, understreker Bull.