Aksjene du burde shorte

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities forklarer hvordan han finner gode short-kandidater.

SER ETTER INNSIDESALG: Generelt har innsidesalg vært et enda bedre salgssignal enn kjøpssignalet innsidekjøp gir, mener analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities. Foto: Oskar Andersen
Personlig økonomi

– Man bør selge short selskaper som har fallende marginer, mye gjeld, store innsidersalg, konsekvent lav egenkapitalavkastning og dårlige utsikter for sluttmarkedet, hevder analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

– Ha imidlertid i bakhodet at selv disse aksjene stiger ─ gjerne ekstra mye ─ i veldig sterke markeder, sier han.

Slyngstadli legger til at det er ønskelig, men på ingen måte tilstrekkelig, at aksjen er høyt priset i forhold til sin egen historikk.

Følg med innsiderne

Den tidligere forvalteren synes dessuten det er et stort pluss, dersom innsiderne selger.

Han viser til at dette generelt har vært et enda bedre salgssignal enn kjøpssignalet som gis, når innsiderne gjør store kjøp.

– Let også etter industrier som har overkapasitet og selg short dens svakeste selskaper, basert på slikt som gjeld, marginer og historiske resultater, fortsetter han.

– En sektors lønnsomhet kan for øvrig presses, dersom nye, disruptive aktører kommer inn i et marked, noe vi blant annet har sett i forbindelse med Amazon og Tesla. Igjen er det de svakeste selskapene, gjerne i leverandørkjeden, som burde short-selges.

Særlig risikable sektorer

Slyngstadli maner uansett til forsiktighet, når det gjelder shorting av farmasi- og teknologiaksjer, samt av andre selskaper som har eiendeler med uviss verdi.

–Dersom verdsettelsen basert på en «sum of the parts»-analyse er svært forskjellig fra den man får med en DCF-analyse, er det ofte skummelt å selge short.

Dessuten skaper dårlig likviditet og svært populære shortobjekter risiko. Dersom man må betale uvanlig mye for å låne aksjene som skal short-selges, er dette er rødt flagg, ifølge Slyngstadli.

Ikke short vinnerne

– Man sier gjerne at kjøp av aksjer som har falt mye er som å «fange fallende kniver», og det er heller ikke en god ide å shorte dem som har steget mye, fortsetter Nornes analysesjef.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet påpeker imidlertid at en allmenn og kjent strategi går ut på å shorte høyt belånte selskaper i sektorer som er i en «negativ spiral».

– Oljeservicesektoren kommer meg først til minne, sier han.

– Her har man et marked som er preget av svake marginer, høy gjeld og lite inntjening. Klarer man å tikke av disse tre boksene, så har man gode muligheter for å tjene penger på shorting.

Gode informasjonskilder

For øvrig trekker Johannesen frem betydningen av å ha gode informasjonskilder.

– Mediene, blogger og forumer skriver ofte om selskaper som har betalingsproblemer grunnet et svakt underliggende marked, utdyper han.

–Går man derav videre inn i sektoren og danner seg et bilde, vil man raskt kunne peke ut de svakeste selskapene, som igjen kan være gode short-kandidater.

Johannesen opplyser at Frontline, Subsea 7 og PGS for tiden er de mest shortede aksjene blant Nordnets kunder.

– Vi har en relativt liten gruppe som står for omtrent all shortingen av aksjer, tilføyer han.

– Dette er enten profesjonelle tradere som shorter selskaper intradag, eller mer formuende kunder som bruker shorting som en komponent i sin helhetlige strategi og risikohåndtering.

De mest shortede aksjene

Norge

1. Frontline

2. Photocure

3. Subsea 7

4. Aker Solutions

5. REC Silicon

Sverige

1. Intrum

2. Elekta B

3. Fingerprint Cards

4. Jm

5. Hoist Finance

Danmark

1. Pandora

2. ISS

3. NKT

4. Ambu

5. Chr. Hansen Holding

Finland

1. Outokumpo

2. Nokian Renkaat

3. YIT

4. Valmet

5. Cargotech

Kilder: shortnordic.com. Basert på short interest i forhold til markedsverdien.

Samlet short-posisjon delt på gjennomsnittlig daglig handelsvolum

1. Protector Forsikring 22,9

2. Frontline 13,5

3. Aker 7,9

4. Norwegian Finans Holding 7,8

5. REC Silicon 7,7

6. Subsea 7 7,2

7. Flex LNG 4,4

8. BW Offshore 4,3

9. Solstad Offshore 3,7

10. Hexagon Composite 3,4

Kilder: shortnordic.com. Basert på short interest i forhold til markedsverdien.

nordnet
norne securities
short
short-skvis
shortposisjoner
frontline
subsea 7
pgs
Nyheter
Personlig økonomi
Børs