Meravkastning med teknisk analyse

En av Norges fremste eksperter på teknisk analyse, Geir Linløkken i Investtech, forklarer hvilke handelsstrategier som fungerer og hvilke som gir tap.

HAR UTVIKLET ANALYSEVERKTØY: Forskningssjef Geir Linløkken bruker automatisert teknisk analyse til å studere hvor godt handelssignalene har fungert. Foto: Iván Kverme
Personlig økonomi

– Det er viktig å huske at teknisk aksjeanalyse er analyse av psykologien i markedet, sier Linløkken.

For eksempel dannes en stigende kurstrend når investorene betaler stadig mer for en aksje. Det tyder på økt optimisme, gjerne som følge av at bedriften utvikler seg i riktig retning og at børsene har en tendens til å stige over tid.

– Ifølge teorien vil en aksje som ligger i en stigende trendkanal fortsette å stige, noe som betyr at identifikasjon av trender og trenders vending er sentrale temaer i teknisk analyse, fortsetter Linløkken.

– Geometriske mønstre er i så måte av stor betydning, men å identifisere dem krever mye tid og at man unngår bevisste eller ubevisste subjektive oppfatninger.

Følgelig er det nyttig å finne dataverktøy som gjør analysen så objektiv og automatisert som mulig, mener Investtechs forskningssjef.

Selskapet har selv utviklet systemer for å vurdere hvor godt en rekke kjøps- og salgssignaler har fungert i ulike perioder og markeder.

Enorm meravkastning

EN STIGENDE TRENDKANAL: Denne formasjonen signaliserer ytterligere kursoppgang, ifølge Linløkken. Foto: Investtech

– I alt 45.959 signaler basert på en stigende trendkanal ga en gjennomsnittlig annualisert meravkastning på 7,5 prosentpoeng i forhold til referanseindeksene, opplyser Linløkken.

– Når aksjekursen brøt opp gjennom en sidelengs eller stigende trendkanal, var resultatet enda bedre, men det er relativt få slike tilfeller.

REKTANGELFORMASJON: Et sterkt kjøpssignal gis, når kursen bryter opp gjennom en rektangelformasjon. Foto: Investtech

To andre kjøpssignaler, der kursen bryter betydelig opp over det seneste motstandsnivået eller ut av en rektangelformasjon, ga enda høyere meravkastning, henholdsvis 12,0 og 9,8 prosentpoeng, for nordiske aksjer. 

– Også aksjer med sterkt positivt moment, det vil si vedvarende oppgang på kort sikt, har gjort det bedre enn markedet, fortsetter forskningssjefen.

– Det samme gjelder, når kjøpsvolumet stiger i forhold til salgsvolumet, noe som tyder på at kjøperne blir mer aggressive i forhold til selgerne.

Derimot ble fallende trender, betydelige brudd under det siste støttenivået i grafen, brudd ned fra en rektangelformasjon og sterkt negativt moment typisk ledsaget av dårlig avkastning.

PÅ KJØPSLISTEN: Home Depot-kursen er i en stigende trendkanal og har brutt gjennom motstanden ved 247 dollar. Foto: Bloomberg

Ikke alt fungerer

Det er verdt å merke seg at ikke alle de tradisjonelle teknisk analyse-verktøyene har hatt verdi over lange perioder.

– Aksjer som er oversolgt og i teorien bør kjøpes, har statistisk fortsatt å underprestere, påpeker Linløkken.

– Samtidig har aksjer som er overkjøpt og teoretisk bør selges, fortsatt å stige.

Forskningen viser dessuten at det ikke har vært en god strategi å ta gevinst, når en aksjekurs nærmer seg motstand på oppsiden.

– Slike aksjer har typisk fortsatt å stige og på en annualisert basis steget 1,9 prosentpoeng mer enn andre aksjer, utdyper Linløkken.

– En forklaring kan være at noen av dem bryter motstanden, og da blir det gitt et sterkt kjøpssignal.

I tillegg har kortsiktige signaler en tendens til å være falske, ifølge forskningssjefen. Han påpeker at slike signaler kan skyldes støy, og ikke reelle endringer i markedets optimisme eller bedriftenes utsikter.

Aksjer som er oversolgt og i teorien bør kjøpes, har statistisk fortsatt å underprestere
Geir Linløkken, Investtech

Slik kombineres signalene

En utfordring kan være å kombinere de ulike analyseverktøyene på best mulig måte.

Løsningen, ifølge Linløkken, er å kjøpe en aksje når den ligger i en stigende trendkanal, bryter gjennom motstand eller gis kjøpssignal ut ifra en kursformasjon – samtidig som innsiderne kjøper og kjøpsvolumet er høyere enn salgsvolumet.

– Under slike forhold kan man regne med at timingen er god og prisen lav, hevder han.

– I tillegg kan man gjerne gjøre fundamental analyse selv eller støtte seg på analytikere, ettersom dette kan gi større trygghet i investeringen.

Linløkken advarer imidlertid at få småsparere har forutsetninger til å slå de profesjonelle aksjeanalytikerne, når det gjelder analyse av selskapers markeder, regnskaper og verdsettelse.

Selger etter tre måneder

Uansett er det ikke nok bare å kjøpe aksjer; før eller senere må de også selges.

Investtechs avkastningsstatistikk er basert på at man holder posisjonen i tre måneder.

– Generelt anbefaler vi imidlertid å holde aksjen helt til et salgssignal utløses, sier Linløkken.

– Det er også aktuelt å selge dersom aksjen har svekket seg noe, hvis det samtidig er gitt klare kjøpssignaler i andre aksjer du i stedet kan satse på.

Burde være likvid

Forskningen viser for øvrig at aksjen må ha en viss likviditet for at teknisk analyse skal være nyttig.

– I motsatt tilfelle kan det være bedre å bruke andre analysemetoder eller å se på innsidehandler alene, sier Linløkken.

Et aber med de mest likvide aksjene er at deres kurser nesten umiddelbart reflekterer nyheter, noe som innebærer at man må handle raskt.

– Vår erfaring tilsier at teknisk analyse er aller best på de mellomstore selskapene, sier Linløkken.

– Det er et ypperlig verktøy for småsparere, som i motsetning til store aktører kan handle små volumer og fort gå inn og ut av markedet.

Investtechs anbefalinger

BW LPG – Kjøp: Brudd opp fra sidelengs utvikling ga kortsiktig kjøpssignal for en ukes tid siden. Nå er også den tidligere motstanden ved 35 kroner brutt og et langsiktig kjøpssignal gitt. Sterkt kortsiktig moment og positiv volumbalanse. Aksjen er i tillegg positiv på innsidehandler etter to kjøp fra adm. direktør Anders Onarheim tidlig i juli.

Gjensidige Forsikring – Kjøp: Den mest positive aksjen på Investtechs totalanalyse, der teknisk analyse på kort, mellomlang og lang sikt, samt innsidehandler, teller med. Brøt ut av rektangelformasjon for et par uker siden. Positiv volumutvikling.

Norwegian Air Shuttle – Selg: Fallende kort- og langsiktig trend. Nytt salgssignal utløst på fredag, idet tidligere støtte ble brutt og en ny bunnotering ble nådd. Ekstremt høy risiko, med gjennomsnittlige månedlige svingninger på 63 prosent.

BioInvent International – Kjøp: Investtechs totalanalyse gir aksjen 97 av maksimalt 100 poeng. Kursen passerte i forrige uke motstanden ved 1,78 kroner. Sterkt kortsiktig moment og positiv volumbalanse. Aksjen er positiv på innsidehandler etter tre kjøp i juni.

Monster Beverage Corporation – Kjøp: Kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon, og kursen ventes å gå til minst 96 svenske kroner. Ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, volumutviklingen er positiv og det er ingen motstand i grafen.

Home Depot - Kjøp: Stigende trendkanal på lang sikt, samt nylig brudd opp gjennom motstanden ved 247 dollar.