Ikke så lett å slå markedet

NHH-professor Thore Johnsen betviler at små investorer med enkle teknisk analyse-verktøy kan oppnå meravkastning over tid.

SKEPTISK: NHH-professor Thore Johnsen påpeker at teknisk analyse går i mot teorien om effisiente markeder. Foto: Eivind Yggeseth
Personlig økonomi

– Å spørre en akademiker om teknisk analyse er nyttig er nærmest som å spørre en hedning om verdien av å lese Bibelen, sier professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det umiddelbare svaret er nei.

Johnsen presiserer at vurderingen gjelder for tradisjonell teknisk analyse, som bruker enkle prismønstre som «hode-og-skuldre» og «dobbel topp» for å predikere kortsiktig avkastning.

Bryter mot teori og empiri

– At bruk av slikt enkelt verktøy i seg selv skulle være lønnsomt bryter mot grunnleggende teori og empiri om effisiente markeder og rasjonelle investorer, forklarer professoren.

Johnsen utelukker imidlertid ikke at man med langt mer sofistikert matematisk og statistisk analyse kan tjene penger på irrasjonell prising som tidvis skapes av svingninger i likviditet og volatilitet.

– Det gjelder spesielt i markeder og aksjer med dårlig likviditet, inkludert det norske markedet for mindre aksjer, utdyper han.

– Problemet er alltid at tilsynelatende lønnsomme tekniske prognoser lett kan gi katastrofale tap.

Vurderer moment

Ole Jakob Wold i DNB Asset Management er blant forvalterne som benytter det Johnsen kaller «sofistikert matematisk og statistisk analyse» av aksjer.

– Vi bruker moment, som baserer seg på de samme tallene som brukes i teknisk analyse, men ikke er det samme, sier han.

– Dersom vi skulle bruke teknisk analyse, måtte det gjøres på et svært stort antall aksjer, og det er en annen disiplin enn kvantitativ fundamentalanalyse, som vi fokuserer på i min gruppe.

Kan gi gode resultater

Wold tilføyer at det finnes aktører som oppnår gode resultater utelukkende ved bruk av teknisk analyse.

– Det er vel som for de fleste andre aktive strategier; for å greie å skape meravkastning, så må man være bedre enn de fleste andre som driver med det samme, fortsetter han.

– De finnes, og jeg er overbevist om at en aksjes kurshistorikk påvirker den fremtidige kursutviklingen.

SER PÅ KURSMOMENT: DNB-forvalter Ole Jakob Wold. Foto: DNB
Jeg er overbevist om at en aksjes kurshistorikk påvirker den fremtidige kursutviklingen
Ole Jakob Wold, DNB Asset Management