Nesten 500.000 pensjonister må betale formuesskatt med AUF-forslag

– Jeg mener dette er et hån mot pensjonistene, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) om AUFs forslag om økt formuesskatt på bolig.

USOSIALT: – At 60.000 flere trygdede skal betale formuesskatt oppleves som svært usosialt, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre.  Foto: Birgitte Aarebrodt
Personlig økonomi

Nylig stilte Høyre-politiker og stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Mari Holm Lønseth, et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) om hva effekten vil være dersom verdsettelsesrabattene i formuesskatten endres i tråd med AUFs forslag.

Dette er AUFs forslag til skatt på eiendom

Verdsettelsesrabatten på primærbolig senkes fra 75 prosent i dag, til 20 prosent. For fritidsbolig senkes verdsettelsesrabatten fra 70 prosent til 15 prosent. For sekundærbolig fjernes verdsettelsesrabatten helt, i dag er den på 10 prosent. 

En nasjonal og obligatorisk eiendomsskatt, der kommunene kan gjøre lokale tilpasninger med bunnfradrag og promillesats.

Et makstak for skattefradrag på rentekostnader på to millioner kroner for primærboliger, og fjerning av rentefradraget for sekundærboliger.

– Jeg stilte spørsmålet fordi jeg ønsket å få klart frem i lyset hvilke konsekvenser forslaget til AUF egentlig får, sier hun til Finansavisen.

Mange pensjonister

Sanners svar viste at antallet personer som må betale formuesskatt i Norge øker fra 550.000 til 1,25 millioner. Forslaget vil innebære en økning i skatteprovenyet på rundt 14,4 milliarder kroner.

Lønseth har nå gått nærmere inn på beregningene, som avdekker at av de nesten 700.000 personene som må betale formuesskatt, men som ikke har gjort det tidligere, er nesten 250.000 pensjonister.

– Jeg mener dette nærmest er en hån mot pensjonistene, som har betalt skatten sin gjennom hele livet, har betalt for boligen sin og nedbetalt gjelden sin, sier Lønseth.

Det totale antallet pensjonister i Norge er 892.500. Av disse betaler i dag 246.000 formuesskatt, mens AUFs forslag vil innebære av 491.000 må betale formuesskatt. 

330.000 av de nye formuesskatteyterne er lønnstagere, mens nesten 60.000 er trygdede.

– At 60.000 flere trygdede skal betale formuesskatt oppleves som svært usosialt. 

Forvarsel?

– Jeg frykter at dette er et forvarsel for hva Arbeiderpartiet kan gå inn for, sier Lønseth.

I tillegg til å beskatte bolig i langt større grad gjennom formuesskatten, har AUF foreslått en nasjonal og obligatorisk eiendomsskatt, der kommunene kan gjøre lokale tilpasninger med bunnfradrag og promillesats. I og med at forslaget ikke er konkretisert, er det imidlertid umulig å anslå effekten av dette.

– AUFs begrunnelse for forslaget er at det er vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Hva mener du bør gjøres med det? 

– Jeg er enig i at man må gjøre mer for at vanlige unge skal komme inn på boligmarkedet. Men det bør heller være flere tiltak på tilbudssiden. Vi må bygge de boligene som folk etterspør, sier hun.

– Hver høst kan vi lese om skyhøye priser på små leiligheter i Oslo. Noe av problemet er leilighetsnormen, som medfører at det bygges for få små leiligheter. Ved å bygge ut gode boligområder med enkle kommunikasjonsmuligheter vil det også være lettere for flere å bosette seg slik at det er mulig å pendle inn til byene, sier Lønseth. 

mari holm lønseth
formuesskatt
bolig
auf
Nyheter
Personlig økonomi
Bolig