Tre eksperter forteller om egenskapene som trengs for å bli rik

Tre forvaltere diskuterer hvilke personlige egenskaper som trengs for å oppnå finansiell suksess - og hvordan du utvikler dem.

HAR 745 MILLIARDER: Superinvestoren Warren Buffett er kjent for sin langsiktighet, disiplin og nøkterne livsstil. Foto: Bloomberg
Personlig økonomi

– Tålmodighet, disiplin og motivasjon, i form av en dose nøkternhet med tanke på egen livsførsel, er viktige nøkkelfaktorer for å lykkes over tid, hevder Pål Bergskaug, som leder Skagens gruppe for formuesforvaltning i Norge.

– Det tar tid før resultatet kommer, og det er mange fristelser på veien, så det gjelder å holde seg til planen og ha det langsiktige målet for øye, samt ikke å sløse for mye på kortvarige gleder.

Investeringsdirektørene Robert Næss i Nordea Investment Management og Sturla Skogland i Söderberg & Partners Wealth Management er enige.

VEKTLEGGER SPAREMOTIVASJON: Pål Bergskaug, som leder Skagen Fondenes gruppe for formuesforvaltning i Norge. Foto: Skagen Fondene
...det gjelder å holde seg til planen og ha det langsiktige målet for øye...
Pål Bergskaug, Skagen Fondene

En dose ydmykhet

Skogland tilføyer at det hjelper å være en smule ydmyk, når det gjelder ens evne til å forutse fremtiden og velge de beste investeringene.

– Mennesker har en naturlig tendens til å overvurdere sine egne ferdigheter, konstaterer han.

– Vi tilegner ofte gode utfall med egen kompetanse og intelligens, mens dårlige utfall er «uflaks».

Ifølge Skogland innebærer ydmykhet at man er bevisst på at alle er utsatt for følelser og ulike adferdsavvik, når vi tar beslutninger – selv enkle beslutninger som påvirkes av langt færre variabler enn det som er tilfellet i kapitalmarkedet.

YDMYHET ER VIKTIG: Investeringsdirektør Sturla Skogland i Söderberg & Partners Wealth Management. Foto: Fotograf Söderberg & Partners Wealth Management
Mennesker har en naturlig tendens til å overvurdere sine egne ferdigheter
Sturla Skogland, Söderberg & Partners Wealth Management

Les mellom linjene

Næss nevner at de som ønsker å bygge opp en betydelig formue også burde være «smarte».

– Det betyr ikke nødvendigvis at du får toppkarakterer i alle fag, men hvis du sliter med tall, så har du et dårlig utgangspunkt, forklarer han.

– Som investor burde du dessuten være i stand til å forstå hva et selskap holder på med, kunne regne på fremtidig lønnsomhet, og ha et rasjonelt forhold til folk du møter.

Med det siste mener han en evne til å se gjennom det personer er motivert til å si og kanskje fange opp uttalelser som virkelig har verdi.

– Svært mye av det vi får vite i finansmarkedene er i praksis verdiløse utsagn, som når en konsernleder «ser lyst på fremtiden», sier han.

«Bevisst risikovilje»

En annen viktig egenskap er det Næss kaller «bevisst risikovilje».

Uten dette, blir man sittende med bankinnskudd som etter skatt knapt gir noen avkastning.

– Men, risiko i seg selv er ikke nødvendigvis smart, påpeker Nordeas investeringsdirektør.

Næss nevner imidlertid at det til tider finnes svært «gode dealer» i aksjemarkedet, og at det gjelder å benytte seg av disse. For eksempel var eiendomsselskapet Olav Thon i mars priset til en tredjedel av bokførte verdier. Siden har aksjekursen steget med over 70 prosent.

ANBEFALER UTDANNELSE: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management. Foto: Ivan Kverme
......risiko i seg selv er ikke nødvendigvis smart
Robert Næss, Nordea Investment Management

Mulig å trene seg opp

De tre ekspertene mener det er mulig å utvikle egenskapene som trengs for å gjøre det bra.

– Mange får for eksempel viktig motivasjon av å se sin saldo vokse og av å lære mer om sine spareprodukter, og dessuten gir sparingen en mestringsfølelse som motiverer til fortsatt sparing, sier Skagen–lederen.

Næss anbefaler en god utdannelse, slik at man kan lære mer om riktig risikohåndtering.

– Du kan tvinge deg til å regne på hva som er utfallet, dersom du bruker penger på kasino eller kjøper aksjer som over tid ikke tjener penger, sier han.

Grundig planlegging

Skogland anbefaler uansett å bruke enkle grep for å bli mindre utsatt for følelsene og adferdsavvikene som ofte fører til dårlige beslutninger.

– Er du utålmodig, lager du en langsiktig plan og setter realistiske mål; fristes du til å avvike fra din plan, setter du opp regler i forkant som gjør det lettere å være disiplinert; og dersom du typisk overvurderer dine evner som aksjeplukker, er det ekstra viktig å være bredt diversifisert i ulike selskaper, bransjer, land og ofte aktivaklasser, utdyper han.

– Kort oppsummert: Gjør det vanskeligere for deg selv å bli påvirket av de adferdsavvikene du er mest utsatt for.

Investeringsdirektøren fraråder dessuten konstant å sjekke utviklingen i din brede aksjeportefølje. Jo sjeldnere du gjør dette, jo høyere er sannsynligheten for at du får en positiv opplevelse, hevder han.

Råd til unge som søker rikdom

1. Glem aldri rentes rente–effekten. (Bergskaug)

2.Ha et bevisst forhold til eget forbruk, og spar så mye som mulig. (Bergskaug, Skogland)

3. Ta en god utdannelse, gjerne en master i økonomi. (Næss)

4. Prøv å tjene penger på «gode dealer» ved siden av studiene. (Næss)

5. Kjøp fond, dersom du ikke har en særlig «edge» i markedet. (Næss)

6. Sats på en jobb innenfor finans, konsulentvirksomhet eller økonomistyring. (Næss)

7. Etter å ha fått tilstrekkelig jobberfaring, søker du en ledende posisjon i et mindre, nystartet selskap i en vekstbransje. Sørg for å få aksjeopsjoner eller aksjer! (Næss)

Fordelingen av norske husholdningers bruttoformue (totalt)

Primærbolig59%
Aksjer og andre verdipapirer13%
Bankinnskudd12%
Sekundærbolig7%
Aksjesparekonto1%
Andeler i verdipapirfond1%
Annet7%

Kilde: SSB.

personlig økonomi
warren buffett
rikdom
nordea investment management
robert næss
Forvaltningshuset
Söderberg & Partners
skagen fondene
formuesforvaltning
Nyheter
Personlig økonomi
Børs