Høytlønte har spart opp mye tørt krutt under corona

Milliarder av kroner på sidelinjen venter på å komme inn i markedet igjen.

GIR RÅD TIL DE RIKE: Danske Bank Wealth Management og toppsjef Janicke Udbye Løvaas. Foto: Danske Bank
Personlig økonomi

Det er en kjent sak at mange advokater, konsulenter, meglere og direktører i private og statlige selskaper tjener over én million kroner i året.

Men tall fra SSB viser at veksten i antallet nordmenn med millionlønninger er oppsiktsvekkende høy. I 2018 tjente faktisk over 240.000 av oss over én million kroner i året.

207.000 av disse hadde en inntekt på 1–2 millioner kroner, dobbelt så mange som i 2010, mens nesten 15.000 tjente over tre millioner og over 5.500 over fem millioner kroner.

For de to sistnevnte inntektsgruppene snakker vi om godt over en dobling.

2019-tallene foreligger ikke før om to måneder, men utviklingen ventes å fortsette.

– Norge har hatt en formidabel økonomisk utvikling det siste tiåret, og da er det naturlig at inntektene også øker blant dem med høyest inntekt, sier sjefen i Danske Bank Private Wealth Management, Janicke Udbye Løvaas.

Høy inntekt som uteblir

Hun mener høyinntektskundene har endret sin spareatferd betydelig de siste årene.

– Det samme har vi som rådgivere. Kundene har fått mer innsikt i og forståelse av risikoprofil og diversifisering, og vi opplever at vi i større grad er deres sparringspartnere. Høy inntekt gir også høyt forbruk, og sammen lager vi prognoser som viser hvordan kundenes inntekt og kostnader over tid kan utvikle seg, sier Udbye Løvaas. 

– En slik simulering gir ofte en vekker til behovet for sparing og investering, og ikke minst tanker om egen pensjonisttilværelse. Mange får også øynene opp for hva skjer dersom den høye inntekten skulle utebli, legger hun til.

Finansiell rådgiver Nils-Odd Tønnevold i Connectum Capital Management kunne i forrige uke fortelle oss at mange høytlønte er «økonomisk fartsblinde», og har «et presserende behov» for planmessig sparing og investering.

Har 15 prosent mer cash

Erfaringen Udbye Løvaas og Danske Bank har gjort seg, er altså at de høytlønte er i ferd med å skjerpe seg. 

– Det vi har sett godt under coronakrisen er hvor mange som bekymrer seg over egen likviditet den kommende tiden. Samtidig har mange ønsket å sitte klare med tørt krutt om markedene bød på kjøpsmuligheter, fortsetter hun. 

Bankens innskuddstall viser at høyinntektsfamiliene i snitt har 15 prosent mer kontanter på sine konti i dag, sammenlignet med utgangen av mars. 

– Aksjemarkedene steg jo raskt tilbake og bød ikke på de store kjøpsmulighetene. Derfor sitter høytlønte nå på sidelinjen med milliarder av kroner mer på sine buffer- og investeringskonti enn før 12. mars. Flere vurderer fortløpende situasjonen, og skal inn i markedet igjen, forteller Udbye Løvaas.

Cash is king – en stund

Hun synes de fleste kundene virker fornøyde med å holde på en høy kontantandel, ettersom verden fortsatt er såpass usikker. 

– Samtidig er de fleste klar over at dette ikke er en varig løsning. Én ting er at renten er lav, men summen av kapitalbeskatningen på innskudd, formuesskatt og inflasjonen gir negativ realavkastning, så det er ingen ønsket situasjon å ha så mye kontanter over lang tid, sier Udbye Løvaas.

danske bank
formuesforvaltning
Janicke Udbye Løvaas
coronakrisen
lønninger
ssb
sparing
Nyheter
Personlig økonomi
Finans